Rooms-katholieke kerk van de Meije-Zegveld

Rooms-katholieke kerk van de Meije-Zegveld

kerk_meije.jpg

Ten tijde van de Reformatie werd in 1573 de openbare uitoefening van de Rooms-Katholieke godsdienst verboden. Maar rond 1600 vestigde zich in het jachthuis van jhr Johan de Bruyn van Buitenwegh een priester, die de zielzorg verrichtte voor de katholieken in Nieuwkoop, Noorden en de Meije. Hierdoor ontstond er een statie, een kerkelijke gemeente, in Nieuwkoop. In 1771 besloot het kerkbestuur in de Meije een tweede vestiging te stichten, die verkregen werd door een boerderij tot kerk te verbouwen. Er kwamen een altaar, tabernakel en een orgel. Het kerkje in de Meije bleef onder de zorg van de pastoor en het kerkbestuur van Nieuwkoop vallen.

Kort na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie werd de parochie van Nieuwkoop opgericht. De kerk van de Meije werd daarbinnen gezien als een bijkerk, dat bij bisschoppelijk besluit van 25 februari 1859 een eigen (sub)bestuur kreeg. Bij deze gelegenheid werden ook de kerkelijke grenzen van de parochies van Nieuwkoop en Meije-Zegveld vastgesteld.

Op 30 september 1871 werd de kerk van de Meije door Mgr. Wilmer, bisschop van Haarlem, verheven  tot parochiekerk. De Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart-parochie van Nieuwkoop werd dus gesplitst in twee kleinere parochies. De parochie van de Meije-Zegveld kreeg de naam Onze Lieve Vrouwe Geboorte.

De eerste pastoor was J.J. de Groot, tot dan kapelaan te Nieuwkoop. Men begon meteen aan de bouw van een nieuwe kerk. Deze kerk staat er nog steeds, aan de Meije 137 in de gemeente Bodegraven. De tekeningen en plannen zijn gemaakt door architect  Vogelpoel. De bouw van de kerk werd openbaar aanbesteed (er waren elf inschrijvingen) en gegund aan de Bodegraafse aannemer Vlasman. De plechtige eerste-steenlegging was op 20 maart 1873 door C. Mols, pastoor van Leimuiden en deken van het dekenaat Alphen. Nadat op 30 september 1873 voor het laatst de H. Mis was opgedragen in de oude bijkerk van de Meije, werd de nieuwe kerk plechtig ingezegend en in gebruik genomen door H. Poppen, oud-pastoor van Nieuwkoop. Het kerkhof werd ingezegend in april 1874. De luidklok en het eikenhouten altaar werd geschonken door pastoor H. Poppen. Op 13 april 1876 werd een nieuwe communiebank in gebruik genomen, dit was een geschenk van Leonardus Compier en zijn vrouw Adriana Hommels. Opmerkelijk is dat de kerk pas is geconsacreerd, ingewijd, bij het vijftigjarig bestaan: Mgr. Callier, bisschop van Haarlem, wijdde de kerk op 22 september 1921.

Nadat ook het bisdom Haarlem met een splitsing van het bisdom te maken kreeg, werd de parochie onderdeel van het bisdom Rotterdam. Voor het aanzicht van het interieur van de kerk was het Tweede Vaticaans Concilie van grote betekenis. Onder invloed hiervan werd de kerk versoberd en aangepast aan de liturgische veranderingen die in de jaren ’60 werden doorgevoerd. Momenteel maakt de kleine parochie met de parochies van Woerden, Kamerik en Oudewater deel uit van een zogenaamde parochiefederatie.

Archief

Archief van de Rooms-Katholieke parochie van Onze Lieve Vrouwe Geboorte van Meije-Zegveld, 1789-2000 (B085).

Literatuur
  • J.G. van der Kleij, Beknopte kroniek van de parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Meije-Zegveld, 1872-1972, (z.p., 1972).