Stein: bevolkingsregisters 1850-1870

Stein: bevolkingsregisters 1850-1870

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R013
Archiefvormer: Gemeente Stein
Inventarisnummers: 379-382

379-380. Bevolkingsregisters volgens huisnummering, 1850-1870, bijgewerkt tot 1871, met alfabetische naamindex.

379. 1850-1861;
380. 1860-1870, bijgewerkt tot 1871.

381. Dienstboden- en kostgangersregister, met alfabetische naamindex, 1852-1859.

382. Dienstboden- en kostgangersregister, alfabetisch naar eerste letter gerubriceerd, 1860-1869.

In 1870 werd de gemeente Stein opgeheven.

Inventarisnummer 379 is ingedeeld in twee wijken: Stein (Land van Stein) en Willens, die overeenkwamen met de gelijknamige polders. De wijk Willens was het meest westelijk deel en liep door tot aan de Karnemelksloot in de stad Gouda, het zuidelijk, dichtstbevolkte deel van die wijk werd in 1870 bij Gouda gevoegd. Het noordelijk deel van Willens kwam in 1870 grotendeels bij Reeuwijk. De wijk Stein aan de oostkant, vooral bestaand uit de Steinsedijk en het Jaagpad, werd in 1870 bij Reeuwijk gevoegd, maar werd na 1964 vrijwel geheel onderdeel van de gemeente Haastrecht. In inventarisnummer 380 heeft als enige aanduidingen van de adressering huisnummers; er is geen sprake van een wijkvermelding. De dienstboden- en kostgangersregisters geven in beide gevallen het huisadres aan, waar de betreffende dienstbodes, knechten en kostgangers woonachtig zijn.