Woerden: huwelijksregistratie 1653-1942

Woerden: huwelijksregistratie 1653-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W020
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Woerden
Inventarisnummers: 1, 15-18, 21-22, 25-26

NEDERDUITS-GEREFORMEERDE GEMEENTE

1. Doopboek, 1628-1634, juni 27
N.B. Hierin tevens trouwinschrijvingen van 1653 juni 8 – 1664 februari 10.

15-18. Trouwboeken, 1664-1811.

15. 1664 – 1693 mei 17;
16. 1693 mei 30 – 1732;
17. 1733-1785 mei 1;
18. 1785 april 28 – 1811 mei 1.

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

21-22. Doop- en trouwboeken, 1659-1803.

21. Trouwen, 1659 december 1 – 1743 april 21;
22. Trouwen, 1719 november 19 – 1796 oktober 23.

GERECHT

25-26. Trouwboeken, 1670-1811.

25. 1670 juli 25 – 1797 december 5;
26. 1798 januari 2 – 1811 januari 27.


Beheersnummer: W021
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Woerden
Inventarisnummers: 1681-1693b

1681-1693b. Registers van huwelijken en echtscheidingen, 1811-1945.

1681. 1811-1820;
1682. 1821-1830;
1683. 1831-1840;
1684. 1841-1850;
1685. 1851-1860;
1686. 1861-1870;
1687. 1871-1880;
1688. 1881-1890;
1689. 1891-1900;
1690. 1901-1910;
1691. 1911-1920;
1692. 1921-1930;
1693. 1931-1935;
1693a. 1936-1940;
1693b. 1941-1945.

N.B. Inv.nr. 1693b is tot en met 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: W055a
Archiefvormer: Gaarder van de impost op trouwen en begraven te Woerden
Inventarisnummers: 1-8

1-8. Registers van ontvangst van den impost op het trouwen en begraven, 1695-1811.

1. 1695-1708;
2. 1708-1724;
3. 1724-1737;
4. 1737-1748;
5. 1748-1763;
6. 1764-1779;
7. 1779-1803;
8. 1803-1811.
N.B. De impost op het trouwen loopt tot en met 1805.


Beheersnummer: W141
Archiefvormer: Rooms-Katholieke Bonaventuraparochie te Woerden
Inventarisnummer: 5-6

5-6. Registers van registratie van dopen, huwelijken, bedieningen en overlijden, 1763-1832.

5. 1763-1801;
6. 1801-1832.

N.B. Inv.nr. 6 is tot en met 1811 geïndexeerd.


Beheersnummer: W144
Archiefvormer: Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden
Inventarisnummer: 153

153. Register houdende lijst van huwelijksafkondigingen, 1690-1696, 1705-1896, opgemaakt [1771-1896].

N.B.
– Het register is tot en met 1796 geïndexeerd.
– Van 1696-oktober 1705 zijn geen inschrijvingen bijgehouden door ds. Petrus Busso Burchardi. Ook tussen eind april 1796 en januari 1813 ontbreken inschrijvingen.


Beheersnummer: W145
Archiefvormer: Remonstrants-Gereformeerde Gemeente van Woerden
Inventarisnummers: 1, 17

1. Act- ende Resoluty-Boeck, register houdende o.a. huwelijksafkondigingen, 1690-1753.

17. Register houdende o.a. huwelijksafkondigingen, 1755-1793.