Harmelen: belastingkohieren 1814, 1900, 1910, 1920

Harmelen: belastingkohieren 1814, 1900, 1910, 1920

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W222
Archiefvormer: Gemeente Harmelen
Inventarisnummers: 996, 1003, 1365

996. “Repartitie van de personele omslag”; Kohieren van de hoofdelijke omslag naar (o.a.) het geschatte inkomen en vermogen, 1900, 1910.

1003. “Register der patentschuldigen”; registers, houdende opgave van eigenaren van bedrijven, alsmede de aard van het door hen uitgeoefende bedrijf, het aantal in dienst zijnde werknemers en, in een aantal gevallen, de omzet, 1814.

1365. Bijlagen bij de gemeenterekeningen (hoofdelijke omslag), 1920.