Linschoten: akten van indemniteit 1703-1811

Linschoten: akten van indemniteit 1703-1811

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M004
Archiefvormer: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk
Inventarisnummers: 1, 68-69

1. Register van handelingen van het gerecht over de jaren 1730-1738, en van het polderbestuur van, al dan niet met de ingelanden, over de jaren 1726-1732, 1737 en 1751, soms gecombineerd met de betreffende colleges van Rapijnen en IJsselveld, 1730-1752.
N.B.: Hierbij akten van (onder)trouw en van huwelijksafkondiging elders (1730-1737) en authentieke afschriften van naar elders afgegeven akten van indemniteit (1731-1752).

68. Akten van indemniteit, afgegeven door schout en schepenen, eenvoudige afschriften, 1777-1791.

69. Akten van indemniteit, afgegeven door schout en schepenen van Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, Linschoten & Mastwijk, Polanen en Schagen en Den Engh, eenvoudige afschriften, 1803-1810.


Beheersnummer: M007
Archiefvormer: Gerecht Linschoten en Mastwijk
Inventarisnummers: 4, 125-127, 129, 131

4. Handelingen van de verschillende municipaliteiten en schouten van Linschoten en de vijf andere districten, en van het intermediair gemeentebestuur van Linschoten, 1798, resoluties van gehouden vergaderingen van stemgerechtigde burgers, van diverse commissies, colleges, van de zogenoemde grondvergadering van Linschoten en bijgevoegde districten, van schout, poldermeesters en heemraden van Cattenbroek, Rapijnen & IJsselveld (1796), en incidenteel van nog andere afzonderlijke colleges en combinaties daarvan, 1796-1798.

125-126. Ingekomen en minuten van afgegeven akten van indemniteit, 1703-1811.

125. 1703-1704, 1707, 1709, 1716, 1720, 1722-1782;
126. 1783-1811.

127. Ingekomen akten van indemniteit, eenvoudige latere, tot circa 1811 met aantekeningen aangevulde, afschriften, c. 1725-1811.

129. Akten van indemniteit, afgegeven door de opeenvolgende besturen van Linschoten, 1776-1807, en door schout en gerecht van Schagen & Den Engh, 1776-1778, eenvoudige afschriften, z.j. (c. 1801-1807).

131. Akte van rekest van Willemijntie Breveldse, weduwe van Michiel Janse Lebbrecht, aan het Hof van Utrecht om het gerecht Linschoten te gelasten aan haar een akte van indemniteit af te geven, eenvoudig afschrift, met akte vn intimatie vanwege het Hof voor schout en schepenen om in deze zaak gehoord te worden, z.j. (1755).


Beheersnummer: M008
Archiefvormer: Gerecht Polanen
Inventarisnummer: 23

23. Akten van indemniteit, afgegeven door schout en schepenen, eenvoudige afschriften, 1780, 1782-1783, 1786, 1788, 1790, 1794 en 1807.


Beheersnummer: M009
Archiefvormer: Gerecht Schagen en Den Engh
Inventarisnummer: 20

20. Afgegeven akten van indemniteit, eenvoudige afschriften, 1784, 1785 en 1790-1791.


Beheersnummer: M010
Archiefvormer: Gerecht De Beide Vlooswijken (Oostenrijk en Westenrijk)
Inventarisnummer: 9

9. Akte van indemniteit ten behoeve van Peter Straver bij diens vertrek naar Vlooswijk onder Kromwijk in 1799 afgegeven door het gemeentebestuur van Willeskop, eenvoudig afschrift, 1799.


Beheersnummer: M086
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten
Inventarisnummer: 2

2. Acta van de kerkenraad, 1722-1765.
NB. In dit deel bevinden zich ook aantekeningen betreffende afgiften van akten van indemniteit, 1725, 1728 en 1733.