Bodegraven: notariële akten 1755-1808, 1811-1814, 1831-1851, 1875-1910

Bodegraven: notariële akten 1755-1808, 1811-1814, 1831-1851, 1875-1910

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: B066
Archiefvormer: Notarissen te Bodegraven
Inventarisnummers: 880, 882-891, 893

N.B. Het notarieel archief over de periode 1821-1850 is bij de dorpsbrand van 1870 verloren gegaan.

Notaris Hendrik van Oorde

880. Protocol, 1773-1791.

Notaris Jan Anthony Klemrink

882. Protocol, 1769-1795.

Notaris mr. Nicolaus de Vooght van der Hum

883-889. Protocollen, 1755-1794.

883. 1755-1762;
884. 1762-1769;
885. 1770-1775;
886. 1776-1778;
887. 1779-1783;
888. 1784-1788;
889. 1789-1794.

Notaris mr. Otto Nicolaas Tholen

890-891, 893. Minuten van akten, 1795-1808, 1811-1814.

890. 1795-1799;
891. 1800-1808;
893. 1811-1814.


Beheersnummer: B066a
Archiefvormer: Notarissen te Bodegraven
Inventarisnummers: 30-39, 45-55, 64, 66-69, 71, 73-77

Notaris Johannes Augustus Sperna Weiland

30-39. Minuten van akten, 1875-1884.

30. 1875;
31. 1876;
32. 1877;
33. 1878;
34. 1879;
35. 1880;
36. 1881;
37. 1882;
38. 1883;
39. 1884.

Notaris Johannes Alexander de Ridder

45-55. Minuten van akten, 1885-1895.

45. 1885;
46. 1886;
47. 1887;
48. 1888;
49. 1889;
50. 1890;
51. 1891;
52. 1892;
53. 1893;
54. 1894;
55. 1895.

64. Minuten van akten, 1896-1898.

Notaris Wilt Adriaan de Favauge

66-69. Minuten van akten, 1898-1905.

66 1898-1900;
67. 1901-1902;
68. 1903-1904;
69. 1905.

71. Minuten van akten, 1906.

Notaris Bernardus Daniel Krüsemann

73-77. Minuten van akten, 1906-1910.

73. 1906;
74. 1907;
75. 1908;
76. 1909;
77. 1910.


Archiefdienst: Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage
Beheersnummer: 3.03.16
Archiefvormer: Arrondissementsrechtbank te Leiden
Inventarisnummers: 13-14

13-14. Dubbelen van de repertoria van de notarissen in het arrondissement Leiden, 1838-1851.

13. Notaris O.N. Tholen te Bodegraven, 1838-1839 mei;
14. Notaris W. Zahn te Bodegraven, 1840-1851 mei.

Het arrondissement Leiden omvatte vijf kantons, te weten Leiden, Noordwijk, Woubrugge, Alphen en Woerden. Na de opheffing in 1877 is het archief overgebracht naar de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, die toen gevestigd was in het gebouw de ‘Nieuwe Doelen’. Via het Groen van Prinstererhuis, kwam het archief tenslotte terecht in het Paleis van Justitie aan de Korte Voorhout. Door de brand in dit paleis, veroorzaakt door het bombardement van 3 maart 1945, werden bijna alle archieven vernietigd. Van het archief van de Leidse arrondissementsrechtbank bleven slechts de dubbelen van de repertoria van de notarissen bewaard.

Van de repertoria van de gemeente Bodegraven (kanton Woerden) over de periode 1838-1851, is een index gemaakt met de volledige inhoud van deze registers. Deze registers zijn te vinden in het Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage. Omdat het notarieel archief van Bodegraven over de periode 1821-1851 bij de dorpsbrand van 1870 verloren is gegaan, hoopt het RHC met het indexeren van deze repertoria de verloren informatie een beetje te compenseren.