Oudewater: volkstellingsregisters 1825-1849

Oudewater: volkstellingsregisters 1825-1849

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O002
Archiefvormer: Gemeente Oudewater
Inventarisnummers: 491, 494-495

491. “Register van ingezetenen der gemeente Oudewater”, register van de namen, geboorteplaatsen, leeftijd en beroep van de gezinshoofden, vanaf 1825, c. 1825-1845.

494. “Volkstellingsregister 1839”, met aantekeningen van geboorte, vestiging, vertrek of overlijden bijgewerkt tot 1849, 1839-1849.

495. “Hoofdelijk invullingregister”, staten van het aantal inwoners en andere gegevens per adres, ten behoeven van de volkstelling, 1849.

Bij Koninklijk Besluit van 29 september 1828 werd bevolen tot een algemene volkstelling in het jaar 1829. Daarna zou er elke tien jaar een nieuwe telling gehouden moeten worden. Bij de telling werd gevraagd naar naam en voornaam, leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, godsdienstige gezindte en beroep. Dit is de volkstelling van 1849. In 1850 werd het bevolkingsregister ingevoerd.