Woerden: rechtspraak 1655-1811

Woerden: rechtspraak 1655-1811

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W017
Archiefvormer: Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 125-130, 138-141

125. “Memoriaal” van diverse resoluties van het gerecht, 1655-1695.

126-130. Resolutieboeken van het gerecht, 1668-1752.

126. 1668 (mrt.) – 1683 (apr.);
127. 1694 (okt.) – 1709 (dec.);
128. 1710 (jan.) – 1721 (sep.);
129. 1720 (mei) – 1732 (apr.);
130. 1732 (apr.) – 1752 (dec.).

Deze index betreft besluiten en vonnissen, genomen of gewezen door het gerecht van Woerden. Onder het gerecht wordt hier verstaan schout, schepenen en soms ook burgemeesters van de stad. De besluiten en vonnissen zijn uiterst divers. De besluiten betreffen o.a.: -de toelating en uitzetting van personen in de stad; -toestemming tot het uitoefenen van beroepen; -vergunningen voor werkzaamheden aan woningen, wegen of watergangen; -vonnissen in eenvoudige zaken zoals belediging, vechtpartijtjes, dronkenschap enz.; – benoeming van dekens en hoofdlieden van de verschillende gildes in de stad.

138-141. “Vredemakersrollen”, protocollen van de zittingen van de vredemakers, 1732-1810.

138. 1732 (sept) – 1767 (mrt);
139. 1767 (mei) – 1793 (mei);
140. 1793 (mei) – 1802 (dec);
141. 1802 (nov) – 1810 (dec).


Beheersnummer: W053
Archiefvormer: Baljuw en Vierschaar van het Land van Woerden (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 5-11

5-11. Baljuwsrollen, 1727-1811.

5. 1695 juni – 1727 mei;
6. 1727 juni – 1745 februari;
7. 1745 augustus – 1769 juli;
8. 1770 maart – 1797 juni;
9. 1797 november – 1804 december;
10. 1804 oktober – 1808 december;
11. 1809 januari – 1811 februari.