Benschop: overlijdens- en begraafregistratie 1630-1970

Benschop: overlijdens- en begraafregistratie 1630-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L051a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Benschop
Inventarisnummers: 415-420t

415-420t. Registers met akten van overlijden, 1811-1970.

415. 1811-1832;
416. 1833-1862;
417. 1863-1892;
418. 1893-1912;
419. 1913-1932;
420. 1933-1950;
420a. 1951;
420b. 1952;
420c. 1953;
420d. 1954;
420e. 1955;
420f. 1956;
420g. 1957;
420h. 1958;
420i. 1959;
420j. 1960;
420k. 1961;
420l. 1962;
420m. 1963;
420n. 1964;
420o. 1965;
420p. 1966;
420q. 1967;
420r. 1968;
420s. 1969;
420t. 1970.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: L161
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Benschop
Inventarisnummer: 54, 57-60

54. Legger van graven, 1748, 1755-1807.

57. Lijsten van begraven personen, 1770-1779, 1788-1812, 1817.

58-60. Lijsten van ontvangen begraafrechten, 1729-1808.

58. 1729-1749;
59. 1753-1764;
60. 1768-1808.


Beheersnummer: L171
Archiefvormer: Kerkmeesters te Benschop
Inventarisnummers: 36, 72-73

36. Begraaf- en overluidingsregister met vermelding of de overledene in de kerk of op de begraafplaats is begraven, 1641-1646, 1650-1651, 1667-1719.

N.B. Het register omvat de periode 1641-1719, waarbij door beschadiging van het register met name gegevens wegvallen van de begrafenissen in 1716. In de index is de datum van de begrafenis vermeld, maar het origineel vermeld ook de dag(en) waarop de overledene is overluid. Voorts wordt vermeld of de persoon in de kerk of op het kerkhof is begraven, met daarbij aangetekend als dit ’s avonds of ’s nachts heeft plaatsgevonden. In 1702 kreeg de kerk een nieuwe vloer. Vanaf dan staan er bij de in de kerk begraven personen grafnummers vermeld. De gebruikte tijdsrekening in het register is blijkens aantekening tot het jaar 1700 in oude stijl, vanaf dan in nieuwe stijl ofwel volgens de Gregoriaanse kalender.

72-74. Bijlagen bij de jaarrekeningen, 1603-1735.

72. 1603, 1620, 1623, 1631-1634, 1646-1649, 1651-1655, 1658-1659;
73. 1660-1667, 1671-1675, 1678-1680, 1682, 1686, 1694, 1701-1705, 1707-1718;
74. 1723-1735.
N.B. In bijlagen zitten aantekeningen omtrent het begraven over de perioden: 1630-1634, 1646, 1661-1666, 1703-1713, 1724-1735.