Montfoort: belastingkohieren 1599, 1679-1920

Montfoort: belastingkohieren 1599, 1679-1920

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M058
Archiefvormer: Stad Montfoort
Inventarisnummers: 641-651, 723, 1084, 1092-1093, 1096-1097, 1108, 1118, 1128, 1134, 1178

641-651. Biljetten, ingeleverd bij de commissarissen tot het kohier van de hoofdelijke taxatie, 1749.

641. 1-29;
642. 32-59;
643. 60-89;
644. 90-119;
645. 120-149;
646. 150-172;
647. 195-218;
648. 232-255;
649. 266-272;
650. 292-319;
651. 320-331.

723. Kohieren van de provinciale en stedelijke consumptiemiddelen (quotisatie), 1688.

723. 1688.

1084, 1092-1093, 1096-1097. Leggers van het enkel en dubbel huisgeld, 1599, 1699, 1713, 1724-1725.

1084. 1599 (extract);
1092. 1699;
1093. 1713;
1096. 1724;
1097. 1725.

1108, 1118, 1128, 1134. Kohieren van het familiegeld en van het extraordinaris middel, 1679, 1690, 1700, 1724.

1108. 1679-1680;
1118. 1690;
1128. 1700;
1134. 1724.

1178. Lijst van Montfoort gehouden dienstboden, 1798.


Beheersnummer: M061
Archiefvormer: Gemeente Montfoort
Inventarisnummers: 2906, 2918, 2986, 2996, 3003

2906, 2918, 2986, 2996, 3003. Kohieren van de hoofdelijke omslag (quotisatie, stedelijke omslag, personele omslag), 1813, 1832, 1900, 1910 en 1920.
N.B. De kohieren lopen vanaf 1813-1922.

2906. 1813;
2918. 1832;
2986. 1900;
2996. 1910;
3003. 1920.

Het archief van de Gemeente Montfoort bevat over een grote periode de kohieren van de hoofdelijke omslag. Deze belasting, ook wel stedelijke omslag genoemd, was een plaatselijke belasting. De kohieren geven een inzicht in de verhoudingen qua vermogen en inkomenspositie binnen Montfoort.

Deze index op de kohieren betreft onder ander het jaar 1832, het jaar van de invoering van het Kadaster. Het kohier bevat de namen van 225 belastingplichtigen, met vermelding van het huisnummer en de hoogte van de aanslag. H.A. Gobius werd met 29 gulden en 30 cent verreweg het hoogst aangeslagen. De laagste aanslag bedroeg één gulden, een bedrag waarvoor 25 belastingplichtigen werden aangeslagen. Het rekenkundig gemiddelde van de aanslag lag op ruim 5 gulden.