Sluipwijk: geboorte- en doopregistratie 1647-1654, 1686-1870

Sluipwijk: geboorte- en doopregistratie 1647-1654, 1686-1870

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R011
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Sluipwijk
Inventarisnummers: 284-288, 298-299

284-288. Registers van geboorteakten, met per jaar alfabetische naamindices, 1811-1852.

284. 1811;
285. 1812-1821;
286. 1822-1831;
287. 1832-1841;
288. 1842-1852.

298-299. Registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 1853-1870.

298. 1853-1862;
299. 1863-1870, met tienjarige tafels op de akten van geboorte, huwelijk en overlijden.


Beheersnummer: R060
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Reeuwijk
Inventarisnummer: 10-11

SLUIPWIJK

Nederduits-Gereformeerde Gemeente

10-11. Doopboeken, met alfabetische naamindex, 1686-1812.

10. 1686-1778;
11. 1778-1812.


Beheersnummer: R087
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Sluipwijk
Inventarisnummer: 1

1. Register, houdende o.a. doopinschrijvingen, 1647-1654.