Gemeentewapen

Gemeentewapen

Het wapen wordt beschreven als “zijnde van keel, beladen met een band van zilver” en werd bevestigd bij Besluit van de Hoge Raad van Adel van 11 september 1816.

Het wapen van de gemeente Linschoten blijkt afkomstig te zijn van één van de twee laatmiddeleeuwse families Van Linschoten. Later (er is geen ononderbroken lijn) komt het voor in twee kwartieren van het wapen van Strick van Linschoten, een familie die in de zeventiende en achttiende eeuw ambachtsheer van de heerlijkheid Linschoten was. De gemeente Linschoten heeft in het begin van de negentiende eeuw bij de keuze van een gemeentewapen teruggegrepen op een middeleeuws familiewapen. Waarschijnlijk had men daarbij niet die connectie gezien en heeft men gedacht “gewoon” een kwartier van het wapen van Strick van Linschoten tot gemeentewapen te nemen.