Archieven – zoekinstructie

Archieven – zoekinstructie

Zoeken in de toegangen op archieven en collecties

De zoekfuncties die hier worden aangeboden maken het mogelijk informatie te vinden in de toegangen op archieven en collecties van het RHC. In toegangen (inventarissen, plaatsingslijsten) worden archiefstukken globaal beschreven. In het algemeen zijn archieven geordend en een inventaris is een weerslag van die ordening. Een plaatsingslijst geeft beschrijvingen van stukken zonder een vergaande ordening.

TIP: Het is niet noodzakelijk om direct een zoekterm in te voeren in één van de zoekvensters. U kunt ook gelijk op de knop ‘Zoeken’ klikken. De databank zal dan zijn volledige inhoud tonen. U kunt dan vervolgens alsnog een zoekterm in één van de zoekvensters invoeren of u maakt direct gebruik van de filter Rubriek die nu ter beschikking is.

Zoekvensters

U kunt eenvoudig naar archieven en collecties zoeken door in de zoekvensters één of meerdere zoektermen in te vullen. Als een zoekactie resultaten oplevert, dan worden deze resultaten gepresenteerd als een lijst bestaande uit; een beheersnummer, de naam van het archief en de plaats(en) waar het archief betrekking op heeft.

Zoek in alle velden

Bij het gebruik van dit zoekvensters zoekt u in alle velden waarmee de archieven en collecties omschreven zijn.

Desgewenst is een archief snel terug te vinden door het beheersnummer, indien bij u bekend, in te voeren in dit zoekvenster.
LET OP: dit nummer bestaat altijd uit een letter, gevolgd door drie cijfers.

Zoek op archief

U zoekt nu in de titels van de archieven.

Zoek op plaats

U zoekt nu op de plaatsen die het RHC aan de archieven en collecties heeft toegekend.

Begin- en eindjaar

U zoekt nu op een periode die het archief geheel of gedeeltelijk moet omvatten.

Zoekresultaten kunnen verfijnt worden door zoektermen met elkaar te combineren. Dat kunnen twee of meer zoektermen zijn binnen één zoekvenster of door gebruik te maken van een combinatie van verschillende zoekvensters met elk hun eigen zoekterm.

Filteren op rubriek

Aan alle archieven heeft het RHC één of meerdere rubrieken toegekend. Dit maakt het zoeken een stuk eenvoudiger, omdat u hierdoor niet meer hoeft te bedenken welke woorden in de archieftitel zouden kunnen voorkomen. Hieronder volgt een tweetal voorbeelden:

  • Stel u bent op zoek naar het archief van de katholieke kerk in Oudewater, dan kunt u volstaan met het invoeren van de zoekterm ‘Oudewater’ in het zoekvenster ‘Zoek op plaats’ en gebruik te maken van de filter ‘Kerk en religie’. Het zoeksysteem zal vervolgens alle kerkelijke en religieuze archieven uit Oudewater weergeven.
  • Bent u op zoek naar het archief van de gemeente Woerden, dan kunt u volstaan met het invoeren van de zoekterm ‘Woerden’ in het zoekvenster ‘Zoek op plaats’ en gebruik te maken van de filter ‘Plaatselijk bestuur’. Het zoeksysteem zal vervolgens alle bestuurlijke archieven uit Woerden weergeven.

Nadere informatie en scans

Als u op één van de door u gevonden resultaten klikt, dan vindt u nadere informatie zoals: de periode die het betreffende archief omvat, de omvang (in strekkende meters) en of het openbaar is of niet. Ook vindt u in dit venster, bij de meeste archieven, een link naar de inventaris in pfd-formaat. Door hier op te klikken kunt u deze bekijken en eenvoudig doorzoeken. Om pdf-bestanden te kunnen lezen, dient u te beschikken over Acrobat of Adobe Reader.

Een beperkt aantal archieven is inmiddels gedigitaliseerd. Als er scans aanwezig zijn, dan is dat te zien aan de hand van het icoontje ‘Scans beschikbaar’ in de resultatenlijst. Op de detailpagina vindt u, naast de nadere informatie over het archief, ook een subpagina waarop alle scans te zien zijn. De scans waarop indexen zijn, kunnen tevens geraadpleegd worden via de databank Indexen.

Reserveren en inzien van archiefstukken

Alle archieven berusten in de archiefbewaarplaats te Woerden. Het reserveren van stukken uit deze archieven is niet nodig. Deze zijn, als u onderzoek komt doen, eenvoudig aan te vragen op onze studiezaal. Als u de naam van het archief, het beheersnummer daarvan en van de betreffende archiefstukken het inventarisnummer opgeeft bij de studiezaalambtenaar kan deze ze voor u ophalen en ter inzage geven.