Waarder: akten van indemniteit 1717-1811

Waarder: akten van indemniteit 1717-1811

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R018
Archiefvormer: Schoutambacht Waarder
Inventarisnummers: 50, 52

50. Akten van indemniteit en uittreksels van akten van indemniteit, ingekomen bij schout en armmeesters, vanaf 1781 bij de administrateurs van de Gecombineerde Buitenarmbeurs, 1725-1811.

52. Akte, waarbij David Martens verklaart zich te zullen houden aan de voorwaarden waaronder het gemeentebestuur hem zonder akte van indemniteit in de gemeente heeft toegelaten, 1806.

Het betreft uitsluitend akten van vnl Rooms-Katholieke of Evangelisch-Lutherse personen, waarvoor het dorpsbestuur zich bij verval tot armoede garant stelde. De akten van Nederduits Gereformeerde (Hervormde) personen die naar Waarder kwamen of uit Waarder vertrokken, werden ontvangen of verstrekt door de Nederduits Gereformeerde gemeente van Waarder en Lange Ruige Weide.


Beheersnummer: R047
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder
Inventarisnummer: 170b

170b. Register houdende notulen van de kerkeraadsvergaderingen, lijsten van verleende akten van indemniteit, afschriften van beroepingsbrieven, verslagen van verkiezingen van ouderlingen en diakenen, 1717-1811.