Bodegraven: overlijdens- en begraafregistratie 1670-1672, 1703-1704, 1711-1970

Bodegraven: overlijdens- en begraafregistratie 1670-1672, 1703-1704, 1711-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: B003
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Bodegraven
Inventarisnummer: 804-817d

804-817d. Akten van aangifte van overlijden, 1812-1970.

804. 1812-1820;
805. 1821-1830;
806. 1831-1840;
807. 1841-1850;
808. 1851-1858;
809. 1859-1865;
810. 1866-1873;
811. 1874-1882;
812. 1883-1890;
813. 1891-1900;
814. 1901-1910;
815. 1911-1920;
816. 1921-1930;
817. 1931-1940;
817a. 1941-1950;
817b. 1951-1960;
817c. 1961-1964;
817d. 1965-1979.

N.B. Inv.nr. 817d is tot en met 1970 geïndexeerd.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: B058
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Bodegraven
Inventarisnummer: 302

302. Lijsten van begravenen en begraafgelden, 1670-1672, 1703-1704, 1711-1768, 1812-1817.


Beheersnummer: B064
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Bodegraven
Inventarisnummer: 8-9

Nederduits-Gereformeerde Gemeente

8-9. Registers van namen van begravenen in of buiten de kerk, 1762-1812.

8. 1762-1788;
9. 1788-1812.


Beheersnummer: B067
Archiefvormer: Gaarder van de impost op trouwen en begraven te Bodegraven
Inventarisnummer: 1-2, 5-7

1-2. Registers van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, 1711-1751.

1. 1711-1730;
2. 1730-1751.

5-7. Registers van ontvangst van de impost op begraven, 1751-1805.

5. 1751-1780;
6. 1781-1795;
7. 1795-1805.