Harmelen: geboorte- en doopregistratie 1676-1922

Harmelen: geboorte- en doopregistratie 1676-1922

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W218a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Harmelen
Inventarisnummers: 746, 749-756

746, 749-756. Registers houdende akten van geboorte, 1811-1922.

746. 1811-1828:
N.B. Van 1812-1817 mede opgenomen de geboorten, die plaats hadden te Gerverscop, Indijk, Veldhuizen en Teckop.

749. 1829-1842;
750. 1843-1862;
751. 1863-1874;
752. 1875-1882;
753. 1883-1892;
754. 1893-1902;
755. 1903-1912;
756. 1913-1922.

N.B. Geboorteakten worden 100 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 100 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: W234
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Harmelen
Inventarisnummers: 117-118, 550

117-118. Doop- en huwelijksregisters van de Hervormde gemeente, 1676-1811.

117. Dopen, 1676-1705;
118. Dopen, 1706-1811.
N.B. Inv.nr. 117 is niet in het beheer van het streekarchief. Een kopie van dit inv.nr. is te vinden op de studiezaal onder de titel; ‘Harmelen N.H. kerk doop 43B.’

550. Doop- en huwelijksregister van de Room-katholieke statie, 1795-1812.

Dopen, 1795-1812.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Reijerscop
Inventarisnummer: 81-01

81-01. Akte van geboorte, 1811.

Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrecht Archief (HUA).