Indijk: geboorte- en doopregistratie 1811, 1818-1821

Indijk: geboorte- en doopregistratie 1811, 1818-1821

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W217a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Indijk
Inventarisnummer: 747

747. Register houdende akten van geboorte

– Gerverscop, 1811, 1818-1829 en
– Indijk, 1811, 1818-1821.