Lange Ruige Weide: huwelijksregistratie 1652-1736, 1750-1811, 1815-1940

Lange Ruige Weide: huwelijksregistratie 1652-1736, 1750-1811, 1815-1940

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R029
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Lange Ruige Weide
Inventarisnummers: 456-466, 469-470

456-466. Akten van geboorte en erkenning, van huwelijk en echtscheiding en van overlijden, met per band alfabetische naamindices, 1811, 1815-1922.

456. 1811, 1815-1822;
457. 1823-1832;
458. 1833-1842;
459. 1843-1852;
460. 1853-1862;
461. 1863-1872;
462. 1873-1882;
463. 1883-1892;
464. 1893-1902;
465. 1903-1912;
466. 1913-1922.

469-470. Akten van huwelijk en echtscheiding met per band alfabetische naamindices, 1923-1940.

469. 1923-1932;
470. 1933-1940.


Beheersnummer: R063b
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Lange Ruige Weide
Inventarisnummer: 1, 1a, 2

1. Trouwboek, 1804-1811, met register van patenten en aangifte van overlijden, 1806-1811.

1a. Akten van ondertrouw en huwelijk, 1652-1736.

2. Bijlagen bij de huwelijksinschrijvingen, 1750-1811.


Beheersnummer: R075
Archiefvormer: Ambacht Lange Ruige Weide (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 20-21

20. Register houdende resoluties van schout, schepenen en heemraden, verslagen van de zittingen van het gerecht in boetstraffelijke zaken, huwelijksafkondigingen en -voltrekkingen voor het gerecht alsmede aantekeningen van uitbesteding van vee, 1747-1765.
N.B. De huwelijken lopen over de periode 1750-1765.

21. Register houdende resoluties van schout, schepenen en heemraden, verslagen van de zittingen van het gerecht in boetstraffelijke zaken, huwelijksafkondigingen en voltrekkingen voor het gerecht alsmede aantekeningen van uitbesteding van vee, 1766-1808.
N.B. De huwelijken lopen over de periode 1766-1803