Rietveld: akten van indemniteit 1730-1811

Rietveld: akten van indemniteit 1730-1811

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W006
Archiefvormer: Schoutambacht, later gemeente Rietveld en de Bree
Inventarisnummer: 12-13

12. Register van ingeleverde en afgegeven akten van indemniteit bij en door schout en armmeesters, sedert 1799 bij en door het Algemeen Armbestuur, 1730-1811.

13. Akten van indemniteit en uittreksels van akten van indemniteit, ingekomen bij schout en armmeesters, vanaf 1799 bij het Algemeen Armbestuur, 1730-1810.


Beheersnummer: W019
Archiefvormer: Ambacht Rietveld en de Bree (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 1a

1a. ‘Rechtboeken’, verslagen van ‘rechtdagen’ en vergaderingen van het gerecht, met huwelijksakten en naamlijsten van schepenen, 1711-1803.