Rozenbrug

Rozenbrug

rozenbrug.jpgDe Rozenbrug in Woerden ligt op de plaats waar de Singel en de Oude Rijn elkaar kruisen. De brug dankt zijn naam aan de herberg De Roos, die er vroeger naast lag, op de hoek van de Leidsestraatweg (toen de Pannenbakkerijen) en de Singel. De huidige ophaalbrug is gebouwd in de jaren 1937-1938 ter vervanging van de draaibrug uit 1875, met een krediet van het “Werkfondsplan van 1934”. Tijdens de bouw van deze brug werd er gebruik gemaakt van een noodbrug vanaf de Singel (bij de Steenkuilen, de huidige Prinsenlaan) naar de Emmakade. Deze brug was twee meter breed en geschikt voor voetgangers, fietsers en handwagens.

Bij het slopen van de brug stuitte men op een fles met inhoud, welke bestond uit een document waarop te lezen was: “In het jaar 1875 op de 28e maart werd deze brug aanbesteed door de Gemeente Woerden onder Burgemeester Dooyer en aangenomen door den ondergetekenden I.N. Wijngaarden. Het metselwerk werd vervaardigd door den Heer Dionocus. Het Smidswerk door den Heer Marten Heijs te Delft. Eerdat deze brug tot een besluit kwam, zijn er vele tegenwerkingen gepasseerd, totdat zelfs toen dezelve aangenomen was, vanwege het waterschap van Woerden “De Waterpoort” werd bevolen teneinde het werk geen doorgang te doen hebben, doch door den gemeentearchitect, den heer L. Arnold, evenwel werd uitgevoerd, niettegenstaande in beginsel het draaipenant massief was bedoeld.

(w.g.) L. Arnold Gemeentearchitect

(w.g.) M.C. van Wijngaarden, Oudewater

(w.g.)  C.H. Dionisius, metselaar, Oudewater.”

De officiële ingebruikname van de nieuwe Rozenbrug was op 17 februari 1938. Deze brug is van het Amsterdamse type, d.w.z. met twee hamei-stijlen zonder schoren. Het ontwerp van de onderbouw kwam van de gemeentearchitect H.W. van der Meij en werd uitgevoerd door aannemer W. Bakker uit Gouda. Het materiaal dat ervoor gebruikt werd bestond uit gewapend beton, afgedekt met kunstgraniet. Voor het ontwerp van de bovenbouw had men het Bureau P. Intveld uit Delft ingeschakeld; de aannemer was de  N.V. Pietterij v/h L.I. Enthoven en Cie, ook uit Delft. Het materiaal voor de bovenbouw bestond uit vloei-, smeed en gietstaal. Na de oplevering werd hij geverfd in aluminiumkleur.

Voor het bedienen van de brug was er een handbeweginginrichting met voetrem in de rechter hameistijl. De afsluithekken van de brug zijn met volautomatische grendel.

Archief
  • Archief van de gemeente Woerden 1811-1936 (W002), o.a. invnr 183 (volgnr 22, bestek voor de bouw).
Literatuur
  • Jan van Es en Saskia van Ginkel-Meester, Woerden: geschiedenis en architectuur (Zeist, 2000), pp. 217-218.