Polsbroek: geboorte- en doopregistratie 1642-1817, 1858-1922

Polsbroek: geboorte- en doopregistratie 1642-1817, 1858-1922

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummers: L052a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Polsbroek
Inventarisnummers: 1-4

1-4. Registers van geboorten, 1812-1817, 1858-1940.

1. 1811-1828;
2. 1829-1872;
3. 1873-1912;
4. 1913-1940.

Inv.nr. 4 is tot en met 1922 geïndexeerd.

N.B. Geboorteakten worden 100 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 100 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: L106
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Polsbroek en Vlist
Inventarisnummers: 1-3, 21

1-3. Registers van notulen van de kerkenraad, 1641-1808, met doopinschrijvingen, 1642-1669, 1694-1792.

1. 1642-1645, 1650-1661;
2. 1661-1669, 1694-1720;
3. 1721-1792.

21. Contra-doopregister, 1792-1812.
N.B. Het register bevat tevens doopinschrijvingen over de periode 1812-1867, maar deze zijn niet geïndexeerd.


Beheersnummer: L159
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Polsbroek
Inventarisnummers: 581-582

581-582. Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Rooms-katholieke parochie Polsbroek, 1677-1806, 1821.

581. Dopen, 1677-1705;
582. Dopen, 1705-1806, 1821.