Het Weekblad voor Reeuwijk, 1931-1940

Het Weekblad voor Reeuwijk, 1931-1940

Het Weekblad voor Reeuwijk was een gratis nieuws- en advertentieblad. Het eerste nummer kwam uit op 20 mei 1931.

Het besluit om voor de inwoners van Reeuwijk en Sluipwijk een weekblad te verzorgen was ingegeven door de ontwikkelingen van de gemeente Reeuwijk: er woonden, zoals in het eerste nummer verwoord, inmiddels 4100 mensen, die niet alleen meer werkzaam waren in de land- en tuinbouw. Ook de handel en nijverheid kwamen op en er waren “goed gesitueerden” die de gemeente als woonplaats kozen vanwege het natuurschoon.

Het weekblad werd uitgegeven vanuit het “Bureau”, gevestigd op de Markt in Gouda. Het laatste blad dat aanwezig is dateert van 1 mei 1940. De bezettingstijd maakt een eind aan het Weekblad.

Ontbrekende kranten:

  • 31 januari 1940
  • 3 april 1940
  • 10 april 1940
  • 24 april 1940