Reeuwijksch Weekblad, 1940-1950

Reeuwijksch Weekblad, 1940-1950

Het Reeuwijksch Weekblad was een nieuws- en advertentieblad voor Reeuwijk en Sluipwijk. Het eerste blad kwam tijdens de bezetting uit op 14 juni 1940. Het betrof een uitgave van de Boskoopse handelsdrukkerij, die in de oorlogsjaren werd gestart nadat de Goudsche Courant geen weekblad voor Reeuwijk meer kon uitgeven.

Vanaf mei 1943 verscheen ook Het Reeuwijksch Weekblad niet meer, totdat op 5 oktober 1945 de eerste krant na de bevrijding weer het licht zag. Per 30 juni 1950 stopte de Boskoopse handelsdrukkerij na 8 jaar met de uitgave. De firma Van Nooten in Schoonhoven nam de krant over, maar deze kranten ontbreken in de collectie van het RHC.