Harmelen: schepenakten 1640-1811

Harmelen: schepenakten 1640-1811

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W228
Archiefvormer: Gerecht Harmelen c.a. (inclusief Haanwijk, Harmelerwaard en Bijleveld) (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 718-726

718-719. Protocollen van akten, 1674-1712, 1757-1771.

718. 1674-1712;
719. 1757-1771.

720-725. Minuten van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en taxatie, 1718-1811.

720. 1718-1757;
721. 1758-1770;
722. 1771-1794;
723. 1795-1802 jul.;
724. 1802 jul.-1809;
725. 1809-1811.

726. Minuten van akten van publieke verkoop en verpachting en betreffende enkele andere zaken, 1777, 1791, 1800-1811. 


Beheersnummer: W229
Archiefvormer: Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 830-840

830-832. Protocollen van akten van overdracht, hypotheek en taxatie, 1742-1811.

830. 1742-1784;
831. 1785-1806 mrt.;
832. 1806 okt.-1811.

833-840. Minuten van akten van publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1652, 1668, 1697, 1714-1810.

833. 1652, 1668, 1697, 1714-1747;
834. 1748-1759;
835. 1760-1771;
836. 1772-1781;
837. 1782-1791;
838. 1792-1800;
839. 1801-1808;
840. 1809-1810.


Beheersnummer: W230
Archiefvormer: Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 1788-1792, 1794

1788-1789. Protocollen van akten van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking en indemniteit, 1725-1809.

1788. 1725-1785;
1789. 1788-1809.

1790. Minuten van akten van overdracht, met enkele verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1714-1810.

1791. Minuten van akten van hypotheek, met enkele verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1724-1810.

1792. Minuten van akten van taxatie, opgemaakt in verband met de aangifte voor de heffing van de 20ste en 40ste penning, 1714-1809.

1794. Minuten van akten betreffende overige zaken, 1684, 1714-1732, 1752-1810.


Beheersnummer: W231
Archiefvormer: Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 1795-1797

1795-1796. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, tevens register van bestuurlijke zaken, 1640-1809. Gedeeltelijk afschriften.

1795. 1640-1784, met lijsten van aan besmettelijke ziekten gestorven vee, 1744-1747;
1796. 1789-1809.

1797. Minuten van akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek, 1782-1809.