Sluipwijk: bevolkingsregisters 1860-1871

Sluipwijk: bevolkingsregisters 1860-1871

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R010
Archiefvormer: Gemeente Sluipwijk
Inventarisnummers: 245-246

245. Bevolkingsregister volgens wijk- en huisnummering, 1860-1871.

246. Bevolkingsregister van alleenstaanden, op alfabet, 1860-1870.

In 1870 werd de gemeente Sluipwijk opgeheven en bij de gemeente Reeuwijk gevoegd. Het register is nog ongeveer een jaar daarna bijgehouden. De enige aanduidingen van de adressering zijn huisnummers; er is geen sprake van een wijkvermelding. De in inventarisnummer 246 vermelde alleenstaanden zijn voornamelijk knechten, dienstboden en kostgangers, waarbij vermeld is op welk huisnummer ze inwoonden.