Montfoort: overlijdens- en begraafregistratie 1585-1659, 1674, 1724-1970

Montfoort: overlijdens- en begraafregistratie 1585-1659, 1674, 1724-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M029
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Montfoort
Inventarisnummers: 2032-2039e

2032-2039e. Registers van akten van overlijden, 1811-1979.

2032. 1811-1828;
2033. 1829-1850;
2034. 1851-1872;
2035. 1873-1892;
2036. 1893-1903;
2037. 1904-1913;
2038. 1914-1923;
2039. 1924-1933;
2039a. 1934-1940;
2039b. 1941-1950;
2039c. 1951-1960;
2039d. 1961-1969;
2039e. 1970-1979.

N.B. Inv.nr. 2039e is tot en met 1970 geïndiceerd.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: M034
Archiefvormer: Kerkfabriek van Montfoort
Inventarisnummers: 3191-3215, 3269-3273

3191-3215. Rekeningen van de kerkfabriek, 1585-1653.

3191. 1585-1586;
3192. 1587-1588;
3193. 1594-1595;
3194. 1606-1607;
3195. 1607-1608;
3196. 1612;
3197. 1613;
3198. 1617;
3199. 1618;
3200. 1623;
3201. 1624-1625;
3202. 1625;
3203. 1626-1627;
3204. 1629;
3205. 1634-1635;
3206. 1635-1636;
3207. 1636-1637;
3208. 1637-1638;
3209. 1639-1640;
3210. 1648-1649;
3211. 1649-1650;
3212. 1650-1651;
3213. 1651-1652;
3214. 1652-1653;
3215. 1653.

3269-3273. Bijlagen bij de kerkrekeningen, 1653-1659.

3269. 1653-1654;
3270. 1655-1656;
3271. 1656-1657;
3272. 1657-1658;
3273. 1658-1659.


Beheersnummer: M058
Archiefvormer: Stad Montfoort
Inventarisnummer: 443

443. Lijsten van te Monfoort gestorven soldaten, 1674.


Beheersnummer: M084
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Montfoort
Inventarisnummers: 251, 253-260

251. Begraafregister, 1805-1811.

253-260. Registers van ontvangen begraafrechten, 1634-1636, 1652-1654, 1724-1812.

253. 1634-1636;
254. 1652-1654;
255. 1724-1739;
256. 1740-1763;
257. 1763-1783;
258. 1784-1794;
259. 1794-1812;
260. 1768-1795.