Middelburg (ZH): huwelijksregistratie 1670-1683, 1704-1730, 1762-1811, 1818-1855

Middelburg (ZH): huwelijksregistratie 1670-1683, 1704-1730, 1762-1811, 1818-1855

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R015
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Middelburg (ZH)
Inventarisnummers: 128-129

128-129. Akten van geboorte, huwelijk en overlijden, met, per band alfabetische naamindices, 1818-1855.

128. 1818-1842;
129. 1843-1855.


Beheersnummer: R060
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Reeuwijk
Inventarisnummer: 7

Gerecht Middelburg

7. Trouwboek, 1762-1811.


Beheersnummer: R061
Archiefvormer: Gaarder van de impost op het trouwen en begraven te Reeuwijk, Stein c.a. en Middelburg.
Inventarisnummer: 4

4. Register van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, 1782-1805.


Beheersnummer: R079
Archiefvormer: Ambacht Middelburg (ZH) (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 2

2. Register houdende verslagen van de zittingen van de schepenbank in boetstraffelijke zaken, 1665-1810, en minuten van huwelijksakten voor schout en schepenen, 1670-1683, 1704-1730.