Teckop: overlijdens- en begraafregistratie 1753-1811, 1818-1857

Teckop: overlijdens- en begraafregistratie 1753-1811, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Teckop
Inventarisnummers: 176-177, 180

176-177. Registers van akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 1818-1828, 1853-1857.

176. 1818-1828;
177. 1853-1857.

180. Register van akten van overlijden, 1829-1852.


Beheersnummer: W179c
Archiefvormer: Gerecht Teckop (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 1972-1973

1972. Register van begraven personen over de periode 1753-1811, opgemaakt in verband met de heffing van belasting, 1811.

1973. Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen (f. 1-13) en begrafenissen (f. 14-24), 1753-1805.