Barwoutswaarder: bouwvergunningen 1905-1964

Barwoutswaarder: bouwvergunningen 1905-1964

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W005a
Archiefvormer: Gemeente Barwoutswaarder
Inventarisnummers: 313-432, 659-664, 672-731

317. Stukken betreffende de bouw van een hoofdonderwijzerswoning, op een perceel grond, kadastraal bekend Barwoutswaarder nummer 1060, door de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld, 1960-1963.

313-432. Bouwvergunningen met bijlagen, 1941-1963.

659. Stukken betreffende de bouw van twee woningwetwoningen gelegen aan de Burgemeester Bruntstraat, alsmede de financiering en exploitatie, complex nummer V12158-NB’51, 1951-1963.

660. Stukken betreffende de bouw van twee woningwetwoningen gelegen aan de Burgemeester Brunstraat, alsmede de financiering en exploitatie en verkoop aan J. Verduijn en L.D. Verweij, complex nummer HV34-NB’53, 1953-1964.

661. Stukken betreffende de bouw van vier woningwetwoningen gelegen aan de Burgemeester Bruntstraat, alsmede de financiering en de exploitatie, complex nummer H355-NB’55, 1954-1963.

662. Stukken betreffende de bouw van vier woningwetwoningen gelegen aan de Nieuwstraat, complex nummer HV730-NB’57, 1956-1957.

663. Stukken betreffende de bouw van vier woningwetwoningen gelegen aan de Nieuwstraat, complex nummer HV845-NB’60, 1960-1961.

664. Stukken betreffende de bouw van vier woningwetwoningen gelegen aan de Schoolstraat, complex nummer HV1461-NB’61, 1961.

672-731. Bouwvergunningen met bijlagen, 1954-1964.


Beheersnummer: W005b
Archiefvormer: Bouwvergunningen gemeente Barwoutswaarder
Inventarisnummers: 140-194

140-194. Bouwvergunningen met bijlagen, 1905-1941