Bodegraven: schepenakten 1668-1782

Bodegraven: schepenakten 1668-1782

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: B065
Archiefvormer: Ambacht Bodegraven (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 1-8

1-8. Registers houdende akten van (vnl.) transport en hypotheek, 1668-1707, 1719-1752 en 1761-1782.

1. 1668-1677;
2. 1677-1685;
3. 1686-1707;
4. 1719-1726;
5. 1726-1736;
6. 1736-1743;
7. 1743-1752;
8. 1761-1782.

Bij het maken van de index is de schrijfwijze van de namen van de daarin voorkomende personen letterlijk overgenomen. Men dient er dus rekening mee te houden dat een familienaam in meerdere varianten voorkomt.

De genoemde personen kunnen voorkomen in de volgende hoedanigheden:

– transportant ofwel verkoper
– acceptant ofwel koper
– hypotheekgever (leent geld van iemand en stelt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldgever)
– hypotheeknemer (leent geld aan een ander en krijgt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldnemer)
– belendend eigenaar/gebruiker, die dus onroerend goed bezit naast het object waar het om gaat. In een akte worden vaak vier belendingen genoemd.