IJsselstein: akten van indemniteit 1691-1822 (1846)

IJsselstein: akten van indemniteit 1691-1822 (1846)

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: Y001
Archiefvormer: Stad IJsselsten
Inventarisnummer: 209-211, 250, 617-628

209-211. Notulen van de vergaderingen van de ‘magistraat’ het stads- en schoutambtsbestuur, al dan niet in aanwezigheid van andere functionarissen, 1683-1737.

209. 1683-1696;
210. 1696-1722;
211. 1722-1737.

250. Register houdende afschriften van;

– publicaties en ordonnanties van het stadsbestuur;
– ingekomen en afgegeven akten van indemniteit, en
– akten van aanbesteding en gunning met bestek en voorwaarden voor het onderhoud van stadswerken en werken van de polders, met alfabetische trefwoordenindex,
1747-1756.

617-625. Akten van indemniteit, 1695-1817.

617. 1695-1741;
618. 1741-1751;
619. 1751-1758;
620. 1758-1762;
621. 1762-1769;
622. 1769-1774;
623. 1775-1785;
624. 1786-1795;
625. 1758-1817.

626-627. Registers van afschriften van ingekomen en afgegeven akten van indemniteit, ingedeeld op datum van binnenkomst of afgifte, met alfabetische naamindices, 1754-1801.

626. 1754-1771;
627. 1771-1801;

628. Register van afschriften van afgegeven akten van indemniteit, met alfabetische naamindex, 1801-1812.


Beheersnummer: Y050
Archiefvormer: Rooms-katholieke Sint Nicolaasparochie te IJsselstein
Inventarisnummer: 380

380. Akten van indemniteit, c. 1774-1822 (1846).