Rietveld: notulen 1945-1964

Rietveld: notulen 1945-1964

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W007
Archiefvormer: Gemeente Rietveld
Inventarisnummers: 1-2, 27

27. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 16 nov. 1945 – 28 apr. 1947.

1-2. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1947-1964.

1. 25 juni 1947 – 19 maart 1956;
2. 25 juni 1956 – 28 januari 1964.

De begindatum van deze index is de datum van de eerste vergadering van de gemeenteraad na de bevrijding; de einddatum betreft de laatste vergadering van de gemeenteraad vóór de opheffing van de gemeente Rietveld per 1 februari 1964. In deze index zijn opgenomen de onderwerpen, waarover de raad heeft gediscussieerd en besluiten heeft genomen. Zaken waarover geen uitgebreide discussie heeft plaats gevonden (stukken die voor kennisgeving zijn aangenomen, toekenning van uitkeringen op grond van wettelijke regelingen aan individuele personen, etc.) zijn in deze index niet opgenomen.