Groot-Waterschap van Woerden

Groot-Waterschap van Woerden

Wapen van het Groot-Waterschap

Het wapen van het Groot-Waterschap van Woerden werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 30 december 1933 en werd toen beschreven als zijnde “in goud een golvende dwarsbalk van azuur, waaromheen een smalle golvende dwarsbalk van zilver, en vergezeld van drie ruiten van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen, en gehouden door een leeuw en een griffioen, beide van goud, getongd en genageld van keel”. Het wapen zelf is echter al veel ouder.

wapen gwwHet wapen van het Groot-Waterschap van Woerden vertoont grote gelijkenis met het stadswapen van Woerden. Het verschil betreft de dwarsbalk, die in het waterschapswapen golvend is van drie stukken blauw. De oudste afbeelding van het waterschapswapen is te vinden in het handschrift van Arnoud van Buchel (1565-1641), die het gebrandschilderde glas in de kerk van Bodegraven had getekend dat in 1599 onder andere door het waterschap geschonken was. Het wapen vertoonde in goud een golvende dwarsbalk van vier stukken, blauw en zilver, vergezeld van drie zwarte ruiten. Op de bekende waterschapskaart, in 1670 getekend door de gebroeders Vingboons, waren de drie ruiten echter blauw.

In 1995 is het Groot Waterschap van Woerden opgegaan in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Literatuur
  • N. Plomp, “Het wapen van Woerden”, in: Heemtijdinghen, jg. 22 (1986) nr. 4, pp 85-97.