Harmelen: huwelijksregistratie, 1642-1942

Harmelen: huwelijksregistratie, 1642-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W218a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Harmelen
Inventarisnummers: 760, 763-772a

760, 763-772a. Registers houdende akten van huwelijksvoltrekking en echtscheidingen, 1811-1950.

760. 1811-1828;
N.B. Van 1812-1817 mede opgenomen de huwelijksvoltrekkingen van inwoners uit Gerverscop, Indijk, Veldhuizen en Teckop.

763. 1829-1842;
764. 1843-1862;
765. 1863-1874;
766. 1875-1882;
767. 1883-1892;
768. 1893-1902;
769. 1903-1912;
770. 1913-1922;
771. 1923-1932;
772. 1933-1940;
772a. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 772a is tot en met 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: W228
Archiefvormer: Gerecht Harmelen c.a. (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 719-721, 727-728

719. Protocollen van akten, 1757-1771.
N.B. Bevat tevens huwelijken, 1758-1771.

720-721. Minuten van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en taxatie, 1718-1811.
N.B. Bevat tevens huwelijken, 1741, 1758-1771.

720. 1718-1757;
721. 1758-1771.

727-728. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1777-1811.

727: 1777-1787;
728. 1788-1811.


Beheersnummer: W229
Archiefvormer: Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 825-826, 842-844

825-826. Rol van civiele zaken, 1671-1810; tevens protocol van akten van huwelijksvoltrekking, 1674-1795, 1805, akten van indemniteit, 1744-1794 en register van bestuurlijke zaken, voornamelijk betreffende de benoeming van schepenen en van ingekomen rekesten, 1691-1810.

825. 1671-1804 feb.;
826. 1804 sept. – 1810.

842. Register van huwelijksvoltrekking, 1806-1810 en van afgegeven akten voor toestemming voor begrafenissen, 1806-1807.

843. Minuten van akten van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1806-1810.

844. Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen, 1740-1804 en begrafenissen, 1740-1805.


Beheersnummer: W230
Archiefvormer: Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 1788-1789, 1793

1788-1789. Protocollen van akten van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, – afkondiging en -voltrekking en indemniteit, 1725-1809.

1788. 1725-1785;
1789. 1788-1809.

1793. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1715-1811.


Beheersnummer: W231
Archiefvormer: Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 1795-1796.

1795-1796. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, tevens register van bestuurlijke zaken, 1640-1809.

1795. 1640-1784;
1796. 1789-1809.
N.B. De index op het trouwen voor het gerecht loopt slechts over de periode 1728-1807.


Beheersnummer: W232
Archiefvormer: Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 2022-2023, 2030-2032

2022-2023. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en ondertrouw, huwelijksaangifte, – afkondiging en -voltrekking, 1669-1806.

2022. 1669 – 1756 juni;
2023. 1756 mei – 1806.

2030. Protocol van akten van huwelijksafkondiging en -voltrekking, 1799-1809. Afschriften.

2031-2032. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, – afkondiging en – voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1642-1664, 1680-1682, 1713-1811.

2031. 1642-1664, 1680-1682, 1713-1787;
2032. 1788-1811.


Beheersnummer: W234
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Harmelen
Inventarisnummer: 117-118, 550

HERVORMDE GEMEENTE HARMELEN

117-118. Doop- en huwelijksregisters, 1675-1811.

117. Huwelijk, 1675-1705;
118. Huwelijk, 1706-1810.
N.B. Inv.nr. 117 is niet in het beheer van het streekarchief. Een kopie van dit inv.nr. is te vinden op de studiezaal onder de titel; ‘Harmelen N.H. kerk huwelijken 43A.’

ROOMS-KATHOLIEKE STATIEI HARMELEN

550. Doop- en huwelijksregister van de Rooms-katholieke statie, 1795-1812.

Huwelijk, 1795-1811.