Benschop: huwelijksregistratie 1634, 1645-1942

Benschop: huwelijksregistratie 1634, 1645-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L051a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Benschop
Inventarisnummers: 409-414

409-414. Registers met akten van huwelijksvoltrekking, 1811-1950.

409. 1811-1832;
410. 1833-1862;
410. 1863-1892;
412. 1893-1912;
413. 1913-1932;
414. 1933-1950.

N.B. Inv.nr. 414 is tot en met 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: L117
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente te Benschop
Inventarisnummers: 49-50

49-50. Trouwregisters, 1645-2000.

49. 1645-1776;
50. 1777-2000.

N.B. Inv.nr. 50 is tot en met 1811 geïndexeerd.


Beheersnummer: L146
Archiefvormer: Gerecht van Benschop (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 271, 302-304, 318-323

271. Protocollen van akten van hypotheek, testament en huwelijksafkondiging; met naamlijsten van kerkelijke en wereldlijke functionarissen van Benschop over de periode 1686-1701, 1678 juli – 1703.

302-304. Protocollen van akten, voornamelijk van testament en huwelijksvoltrekking, 1704-1742, 1806-1809.

302. 1704-1721;
303. 1722-1742;
304. 1806-1809.
N.B. De huwelijksinschrijvingen lopen in inv.nr. 303 slechts over de periode 1722-1733 en in inv.nr. 304 tot en met het jaar 1806.

318-319. Protocollen van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, 1733-1773, 1789-1811.

318. 1733-1773, 1789-1794;
319. 1795-1811

320-323. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking en van stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1634, 1648, 1678-1794, 1799-1811.

320. 1634, 1648, 1678-1731;
321. 1732-1784;
322. 1784-1794, 1799-1807;
323. 1808-1811.