Noord-Polsbroek: belastingkohieren 1741, 1763, 1809

Noord-Polsbroek: belastingkohieren 1741, 1763, 1809

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: H074
Archiefvormer: Waterschap Polsbroek
Inventarisnummer: 33

33. “Quohier der landerijen en huizen gelegen in Noord-Polsbroek”, register der landerijen, op landnummer, met vermelding van eigenaar en grootte, opgemaakt ten behoeve van het alfabetisch register van de omslag [1809].


Beheersnummer: L035
Archiefvormer: Gerecht en gemeente Noord-Polsbroek
Inventarisnummer: 46

46. Kohier van het Schoutambt Noord-Polsbroek houdende een opbrengst van de morgentalen, 1741.


Beheersnummer: L050
Archiefvormer: Gerecht en gemeente Benschop
Inventarisnummer: 327

327. Kohieren van de morgentalen in het land van IJsselstein, 1741, 1763 en 1807.
N.B. Alleen de kohier van 1763, Noord-Polsbroek is geïndexeerd. 

De perceelnummering in bovenstaande kohieren correspondeert met de nummering op de kaart van Noord-Polsbroek vervaardigd door de cartograaf Petrus Josephus Adan van 1736-1739.
Deze kaart werd door de baronie van IJsselstein gebruikt voor het heffen van o.a. belastingen.