Hekendorp: belastingkohieren 1667, 1669

Hekendorp: belastingkohieren 1667, 1669

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R033
Archiefvormer: Hoge Heerlijkheid, later de gemeente Hekendorp
Inventarisnummer: 41-42

41. Kohier van de 100e penning op het kapitaal, 1667.

42. Kohier van de 200e penning op het kapitaal, 1669.