Reeuwijk: bouwvergunningen 1903-1999

Reeuwijk: bouwvergunningen 1903-1999

Het betreft hier een bewerking van:

Beheersnummer: R002
Archiefvormer: Gemeente Reeuwijk
Inventarisnummers: 661-662, 668, 671-681

661. Stukken betreffende de bouw van 18 gemeentewoningen aan de Raadhuisweg en Kaagjesland, 1920-1922.

662. Stukken betreffende de bouw van 4 gemeentewoningen aan de ‘s-Gravenbroekseweg, 1922-1923.

668. Stukken betreffende de bouw en financiering van 16 woningwetwoningen en 2 winkelhuizen aan de Koningin Wilhelminastraat, 1941-1948.

671-681. Bouwvergunningen met bijlagen, 1903-1948.

671. 1903 – 1921;
672. 1922 – 1924;
673. 1925 – 1926;
674. 1927 – 1928;
675. 1929 – 1930;
676. 1931 – 1932;
677. 1933;
678. 1934 – 1935;
679. 1936 – 1939;
680. 1940 – 1942;
681. 1943 – 1948.


Beheersnummer: R098
Archiefvormer: Gemeente Reeuwijk
Inventarisnummer: 549

549. Stukken betreffende de bouw van gemeentewoningen aan de Koningin Wilhelminastraat, 1948-1957.


Beheersnummer: R098b
Archiefvormer: Bouwvergunningen gemeente Reeuwijk
Inventarisnummers: 1-6880

1-6880. Bouwvergunningen met bijlagen, 1949-1999.


Beheersnummer: R124
Archiefvormer: Gemeente Reeuwijk
Inventarisnummers: 270, 272, 672, 716, 719-721, 723, 741-742, 787-788, 834-836, 851, 891, 893, 895

270. Stukken betreffende de (interne) verbouwing van het gemeentehuis aan de Raadhuisweg 3, bouwvergunning, bestek en contracten, 1992.

272. Stukken betreffende de zoutopslag aan de Molendijk in Waarder, 1990-1991.

672. Stukken betreffende de reconstructie van het Laageind, 1992.

716. Stukken betreffende de reconstructie van de Koeienbrug, 1995-1996.

719. Stukken betreffende de oprichting van de verkeersbrug locatie Kosterdijk / Hof van Waarder te Waarder, 1995.

720. Stukken betreffende de aanleg van bruggen in “Oude Tol’, 1993-1997.

721. Stukken betreffende het geheel vernieuwen van een voetgangers / fietsbrug, locatie Kennedysingel nabij kruispunt Van Heuven Goedhartstraat te Reeuwijk, 1996.

723. Stukken betreffende de bouw van de Breevaartbrug in de gemeente Reeuwijk, 1989-1990.

741-742. Stukken betreffende de aanleg van een viersporen baanvak Woerden-Gouda Oost en wachtsporen Oudewater, 1990-1997.

741. Vrijstellingen en bouwvergunningen, aanleg Tiendweg, aanleg overweg in de Opweg, bouw verkeersbrug over de Dubbele Wiericke, aanleg duikers.
742. Vrijstellingen en bouwvergunningen, aanleg verkeerstunnel in de Opweg, onteigeningen, vernieuwen spoorbrug over de Dubbele Wiericke.

787. Stukken betreffende de aanleg en inrichting van speeltuinen en -plaatsen in Driebruggen en Waarder, 1989-1998.

788. Stukken betreffende Stichting Doepie Kinderopvang Reeuwijk o.a. oprichten stichting en bouwvergunning, 1990-1994.

834. Stukken betreffende de uitbreiding Rooms Katholieke basisschool “Gerardus Majella” met bijplaatsen leslokaal, 1991.

835. Stukken betreffende de uitbreiding Hervormde Christelijke School in Driebruggen, met een lokaal, 1986-1991.

836. Stukken betreffende de uitbreiding Protestants Christelijke Basisschool “De Wegwijzer’ in Driebruggen, met een noodlokaal en buitengebruikstelling school, 1990-1995.

851. Stukken betreffende de nieuwbouw van de openbare bibliotheek aan de Van Staverenstraat in Reeuwijk, verbouw, bestek, bouwvergunning en tekeningen, 1989-1991.

891. Stukken betreffende de uitbreiding en sloop van de sporthal “De roerdomp” aan de Kaarde 2, 1994-1997.

893. Stukken betreffende de bouw van een sporthal “De Meerkoet” aan de Buitenomweg 6, bouwvergunning en oplevering, 1995-2000.

895. Stukken betreffende de mogelijke nieuwbouw en de renovatie van het zwembad “De Fuut”, 1990-1991.