< Naar overzicht
21 juli 2011

Oude doopboek IJsselstein

Bob Kemp, een van de vaste bezoekers van het RHC, heeft een artikel gepubliceerd in het nieuwe nummer van Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Het is getiteld: Aanvullingen op het rooms-katholieke doopboek van IJsselstein en omgeving, 1643-1673. Aanleiding voor het artikel was de vondst van een onbekend afschrift van het oudste doopboek van de rooms-katholieke statie van IJsselstein. De doop- en trouwboeken berusten bij het RHC en zijn met name voor genealogen belangrijk.. Door de bronnen met elkaar te vergelijken en in verband te brengen werden 76 dopelingen uit de 17e eeuw gevonden, die in de bekende toegangen ontbreken. De lijst is opgenomen in het artikel.

Zie: Gens Nostra, jg 66, nr 7 (juli/augustus 2011), blz. 375-381.

21 juli 2011