< Naar overzicht
14 november 2011

Nieuwe indexen: akten van indemniteit etc.

Onlangs zijn op deze website nieuwe indexen geplaatst, waardoor – zoals eerder bericht – de mijlpaal van 500.000 records werd behaald. Maar ook in kwalitatief opzicht is er winst geboekt. De presentatie op de website van de akten van indemniteit is namelijk verbeterd.

Vroeger huldigde men het principe dat de armeninstelling van (veelal) de geboorteplaats zorgde voor financiële ondersteuning, wanneer iemand een beroep moest doen op de armenkas. Bij verhuizing diende men in de nieuwe woonplaats een akte van indemniteit overleggen, waarin het bestuur van een gerecht of diaconie zich hiervoor garant stelde. De akten geven inzicht in de verhuisbewegingen in de tijd dat er nog geen bevolkingsregisters waren. Het RHC hoopt met de nadere ontsluiting van deze bronnen de akten van indemniteit meer bekendheid te geven. Nieuw op de website zijn de akten van indemniteit van Harmelen (1725-1811), Indijk (1741-1794) en Lopik (1717-1740). Daarnaast zijn de akten van Woerden en Montfoort, die al in beknopte vorm op de website stonden, aangevuld met bijzonderheden.

De andere nieuwe aanvullingen op de website betreffen de indexen op de notariële akten van Harmelen (1876-1895); Lopik (1876-1885, 1901-1905) en Montfoort (1901-1905). Tot slot zijn er indexen van enkele bijzondere bevolkingsregistraties beschikbaar gekomen. Het betreft:

  • Volkstelling Lopik, 1825
  • Registers van bewoners van het Pensionaat voor Katholieke meisjes te Montfoort, 1859-1887
  • Register van de jeugdige vrouwelijke veroordeelden in de Gevangenis te Montfoort, 1859-1874   

(14 november 2011)