< Naar overzicht
10 mei 2011

Indexen uitgebreid met 55.000 namen

Aan de indexen op de website van het RHC zijn 55.000 records toegevoegd betreffende personen die vermeld staan in bevolkingsregisters en oude notariële akten.

Het gaat om een toevoeging van de persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters van

  • Oudewater, 1850-1861
  • Snelrewaard, 1870-1880
  • Woerden 1862-1881

Daarnaast zijn de notariële akten ontsloten van

  • Bodegraven 1875-1905
  • Montfoort 1876-1900

Net zoals de andere indexen op notariële akten uit de 19e eeuw wordt in dit geval niet alleen volstaan met de vermelding van de namen in de akten, maar wordt er ook een korte samenvatting gegeven. Hierdoor zijn de akten niet alleen doorzoekbaar op persoonsnaam, maar ook op de plaatsnamen, beroepen of andere aanduidingen die in de korte inhoudsomschrijving vermeld staan (bijvoorbeeld de term korenmolen of brouwerij) 

10 mei 2011