Nieuws

Archiefstukken “groot formaat” verhuisd
24 juni 2016

Archiefstukken "groot formaat" verhuisd

Archiefstukken “groot formaat” verhuisd
Het RHC is al voorzichtig begonnen aan de verhuizing van haar archieven met het oog op de komende verbouwing. Kwetsbare stukken, die afwijken van de standaard door hun formaat of berging, worden momenteel in eigen beheer elders ondergebracht. Rond 1 december vindt de eigenlijke verhuizing plaats. Dit betekent dat bijna al onze archieven voorlopig nog op de gebruikelijke wijze in Woerden...
Het RHC is al voorzichtig begonnen aan de verhuizing van haar archieven met het oog op de komende verbouwing. Kwetsbare stukken, die afwijken van de...
Lees verder
16 juni 2016

Waterschapsarchief Willige Langerak c.a.

In 1927 werden de drie waterschappen Willige Langerak, Cabauw en Zuid-Zevender, en Vijfhoeven samengevoegd. Deze samenvoeging was mede ingegeven door de gezamenlijke stichting van een electrisch gemaal. Het gemaal nam de taak over van twee molens die eeuwenlang voor de bemaling hadden gezorgd. De Hoflandse molen werd in 1926 afgebroken en enkele jaren later volgde de Achtermolen. Het gemaal werd in 1988 buiten...
Lees verder+
26 mei 2016

Verbouwing en verhuizing RHC

Het RHC is gevestigd in het Stadhuis van Woerden. De gemeente zal het hele pand in 2017/18 rigoureus laten renoveren. Het plan biedt het RHC de mogelijkheid om gelijk het bestaande eigen ruimteprobleem op te lossen door de archiefbewaarplaats uit te breiden naar 7,3 km1 planklengte. Zo wordt ruimte geboden aan de totale omvang van het papieren archief van de aangesloten gemeenten en het hoogheemraadschap, althans voor zover...
Lees verder+
6 april 2016

Restauratie oud-rechterlijke archieven van Woerden en collectie van der Lee

Deze week zijn stukken uit de oud-rechterlijke archieven van Woerden en de Oudewaterse collectie Van der Lee naar het restauratie-atelier gebracht om te worden geconserveerd en gerestaureerd. Deze stukken zijn tijdelijk niet fysiek te raadplegen. De overlast voor de onderzoeker zal beperkt zijn, omdat er op de website in sommige gevallen scans beschikbaar zijn van genoemde registers.De charters uit de collectie Van der Lee...
Lees verder+
16 maart 2016

DTB Bodegraven-Reeuwijk beperkt beschikbaar

In 2010 besloten archiefdiensten in de provincie Utrecht om voor de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) gezamenlijk een digitaliseringsproject op te starten, waarbij ook goede indexen op de registers gemaakt worden. Begin 2015 zijn de registers uit het Utrechtse deel van ons werkgebied gedigitaliseerd. Het is nu zover dat de DTB van het Zuid-Hollandse Bodegraven-Reeuwijk onder handen worden genomen. In...
Lees verder+
15 maart 2016

Scans notariaat van voor 1811 op de website

Het RHC heeft weer een belangrijke stap gezet in de digitale dienstverlening. De notariële archieven van vóór 1811 zijn namelijk vanaf vandaag via de website te raadplegen. Het inzien van de akten, zoals testamenten en koopakten, kan nu voortaan dus ook vanuit huis. Het gaat om notarissen die gevestigd waren in Bodegraven, Cabauw, Kamerik, Lopik, Montfoort, Oudewater, Reeuwijk, Woerden, IJsselstein en...
Lees verder+
23 december 2015

Scans oud-rechterlijk archief Montfoort en Woerden op de website

Het is op de valreep gelukt om nog in 2015 nieuwe scans van archiefstukken op de website te plaatsen. Zij behoren tot de oud-rechterlijke archieven van de huidige gemeenten Montfoort en Woerden. Van de gerechten binnen het grondgebied van Woerden waren al eerder archiefstukken via de website te raadplegen. Uiteraard richt het RHC zich met dit project op de onder onderzoekers populaire bronnen. In de archieven...
Lees verder+
1.000.000 records!!!
16 november 2015

1.000.000 records!!!

Week in, week uit wordt er gewerkt aan de nadere ontsluiting van archiefstukken, waar vaak informatie uit wordt opgevraagd. Het RHC is dankbaar dat daarbij óók een beroep kan worden gedaan op de vrijwilligers Jan, Herman en Gerrit, die de medewerkers met indiceerklussen ondersteunen. De noeste arbeid werd vandaag even onderbroken om stil te staan bij wat met recht een...
Lees verder+
Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
11 november 2015

Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988

Het archief van het gemeentebestuur Willeskop is in zijn geheel geïnventariseerd. Het archief begint in 1816 en loopt door tot 1988, waarna de gemeentelijke herindeling volgde. Willeskop werd daarbij grotendeels bij de gemeente Montfoort gevoegd. Vanuit de historie waren de banden nauw tussen Willeskop en Montfoort. Beide gemeenten kenden al eerder een gemeenschappelijke secretarie. Van 1899 tot 1988 zijn de...
Lees verder+
Polderarchieven van Jaarsveld
23 september 2015

Polderarchieven van Jaarsveld

(Kaart van de Lek bij Jaarsveld uit omstreeks 1760) Het RHC heeft een inventaris het licht doen zien van de oude polderarchieven van Jaarsveld. Daarmee zijn de archieven toegankelijk van de polders Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel en Vijfhoeven, die lange tijd een gemeenschappelijk bestuur kenden. In 1864 gingen de polders samen officieel een waterschap vormen. De archieven bieden een schat aan informatie over de...
Lees verder+