Indexen bevolkingsregistratie IJsselstein 1840-1938 compleet < Naar overzicht
4 maart 2024

Indexen bevolkingsregistratie IJsselstein 1840-1938 compleet

Indexen bevolkingsregistratie IJsselstein 1840-1938 compleet

Heeft u een voorouder die in IJsselstein leefde in de periode 1840-1938? Dan kunt u hem of haar vrijwel zeker vinden in onze online indexen. Want onlangs zijn de indexen voor de gehele bevolkingsregistratie van IJsselstein afgerond. Met het intypen van een naam en een druk op de knop kunt u daar integraal in zoeken.

De ontsloten bronnen betreffen de bevolkingsregisters en de voorloper (volkstellingen) en opvolger (gezinskaarten) van die bron. Verder zijn ook de afzonderlijke delen voor dienstboden meegenomen met het indiceren. Deze verwante bronnen zijn soortgelijk opgebouwd en geven informatie over de volgende dingen (hoewel sommige delen vollediger zijn dan andere):

  • waar en wanneer iemand binnen de gemeente woonde (en vaak ook op welk adres)
  • hoe die persoon zich verhoudt binnen het gezin (vader/moeder, kind, broer/zus, knecht/dienstbode, enzovoorts)
  • geboortedatum, geboorteplaats, trouwdatum, overlijdensdatum
  • religie
  • beroep
  • waar hij/zij vandaan komt en gaat
  • overige details, bijvoorbeeld of iemand in militaire dienst is

Al enige tijd zijn de akten van de burgerlijke stand ontsloten via de online indexen. Gecombineerd met de nu nader ontsloten bevolkingsregisters is het vrijwel zeker dat u op onze site uw IJsselsteinse voorouder(s) vindt.

In totaal heeft het ontsluiten van de IJsselsteinse bevolkingsregistratie meer dan 60.000 verwijzingen opgeleverd.

Afbeelding: een blad uit een IJsselsteins bevolkingsregister.