Archief gemeente Woerden periode 1989-2000 (W052) nu toegankelijk < Naar overzicht
25 januari 2024

Archief gemeente Woerden periode 1989-2000 (W052) nu toegankelijk

Archief gemeente Woerden periode 1989-2000 (W052) nu toegankelijk

Het archief van de gemeente Woerden voor de periode 1989-2000 (beheersnummer W052) is nu toegankelijk. De inventaris, het overzicht van archiefstukken, is onlangs voltooid en inmiddels op onze website te vinden. Met dit nieuwe overzicht zijn de belangrijkste historische bronnen aangaande Woerden in het laatste decennium van de twintigste eeuw toegankelijk gemaakt.

Net als veel gemeenten in het werkgebied van het RHC, kreeg Woerden eind jaren tachtig te maken met gemeentelijke herindelingen. Met de opheffing van de gemeenten Kamerik en Zegveld ontstond er in 1989 een nieuwe, grotere gemeente Woerden. Ook verschoof de provinciegrens: het historische Hollandse bolwerk Woerden werd na eeuwen weer onderdeel van de provincie Utrecht (Zegveld en Kamerik behoorden altijd al tot het Sticht). Per 1 januari 2001 werd de gemeente Harmelen opgeheven en toegevoegd aan het grondgebied. Door die herindeling kreeg de gemeente Woerden de omvang die het tegenwoordig nog heeft.

De meest in het oog springende ruimtelijke ontwikkeling in de jaren negentig was de bouw van de woonwijk Snel en Polanen, in het zuidoosten van de stad Woerden. De bouw van deze wijk was ingrijpend voor het aanzicht van stad. Dit kwam niet alleen vanwege de vele woningen die gereed kwamen (ongeveer 1750 woningen). Het zand dat nodig was voor de ophoging van het bouwterrein werd onttrokken aan de nabijgelegen polders. Hierdoor ontstonden twee plassen: de recreatieplas Cattenbroek en de natuurplas Breeveld. Verder werd in deze periode het bedrijventerrein Polanen gerealiseerd, het laatste deel van de wijk Molenvliet gebouwd (circa 600 woningen) en kwam de wijk Meander (circa zestig woningen) tot stand. De kernen Zegveld en Kamerik groeiden elk met ongeveer iets meer dan 200 woningen. Ondanks de groei van de stad Woerden – en het herontwikkelen van de binnenstad en de infrastructuur – en de groei van de kernen Kamerik en Zegveld, werd er ook op toegezien dat het landelijke karakter van het buitengebied van de nieuwe gemeente werd geborgd.

Economisch werd Woerden erg divers. Naast het aloude belang van de agrarische sector, werd er geïnvesteerd in productiebedrijven, dienstverlening, detailhandel, horeca en toerisme. Hiermee gepaard, werden een aantal bedrijventerrein en winkelpanden gerealiseerd, zoals het eerdergenoemde Polanen.

Politiek gezien was Woerden in de jaren negentig stabiel. Gemeenteraadsleden hadden vaak al ervaring in de raden van de voormalige gemeenten Woerden, Zegveld en Kamerik. Bovendien konden confessionele partijen steevast rekenen op de meeste electorale steun, hoewel dit halverwege het decennium begon te kantelen met zetelvoordeel voor progressieve partijen zoals D66. Maar over het algemeen domineerden de drie grote volkspartijen – CDA, PvdA en VVD – en was dit terug te zien in het dagelijks bestuur. Ambtelijk was een van de meest opvallende zaken, dat de gemeente een nieuw onderkomen betrok. Namelijk in 1994 op de Blekerijlaan (bedrijventerrein Middelland), in een destijds vrij nieuw kantoorpand. Hoewel drastisch gewijzigd in de jaren 2010, bevindt het gemeentehuis van Woerden (en het RHC) zich nog steeds op deze locatie.

De nieuwe inventaris geeft een helder en handig overzicht van de archiefstukken. Daarnaast bevat het een historisch overzicht van Woerden in de jaren negentig van de twintigste eeuw. De inventaris is op de website van het RHC te vinden en is, zoals al onze inventarissen, integraal doorzoekbaar. Onderzoek doen naar Woerden kan bij het RHC, dat niet alleen dit archief beheert, maar ook archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Woerden en buurgemeenten uit het Groene Hart. Daarnaast heeft het RHC een uitgebreide bibliotheek, met onder meer publicaties over de geschiedenis van deze plaatsen. Kijk voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van Woerden in de rubriek Lokale historie.

Afbeelding: plankaart uit het bestemmingsplan Snel en Polanen (W052: 425). Rechts en onder zijn de contouren van de Steinhagenseweg te zien.