Nieuwe aanwinsten bij de indexen < Naar overzicht
5 oktober 2017

Nieuwe aanwinsten bij de indexen

Nieuwe aanwinsten bij de indexen

Het RHC werkt constant aan de nadere ontsluiting van diverse bronnen. Daarbij mag het ook rekenen op de hulp van enkele vrijwilligers. Door alle druktes rond de verhuizing naar Oudewater heeft het wat langer geduurd dan normaal, dat de nieuwe indexen op de website gepubliceerd konden worden. Onderstaande indexen vormen dan ook “de oogst” van een wat langere periode. Zij zijn nu via deze website doorzoekbaar en – divers als zij zijn – van belang voor meerdere soorten van historisch onderzoek in de archieven van het RHC. Met dank aan een ieder die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen!

Belastingkohieren:

 • Hoenkoop, hoofdelijke omslag, 1918-1922
 • Lopik, huisgeld, 1642-1656
 • Lopik, familiegeld, 1698, 1716, 1720, 1724
 • Montfoort, hoofdelijke omslag, 1749
 • Montfoort, huisgeld, 1599, 1699, 1713, 1724-1725

Lidmaten:

 • Bodegraven, 1662-1741

Notarieel:

 • Oudewater, 1616-1617
 • Woerden, 1843-1857
 • Zevender, 1782-1788

Rechtspraak:

 • Montfoort, 1613-1628, 1644-1669

Schepenakten:

 • Montfoort, poorterboek, 1701-1798
 • Oudewater, poorterboek, 1577-1607
 • Zegveld, schepenakten, 1629-1811

Akten van indemniteit: 

 • Bodegraven, 1687-1817
 • Jaarsveld, 1784-1811, 1837, 1863
 • Lange Ruige Weide, 1747-1810
 • Lopik, 1701-1807
 • Oudewater, 1767-1809
 • Polsbroek, 1764
 • Rietveld, 1730-1811
 • Willeskop, 1712-1810
 • Willige Langerak, 1705-1811
 • Woerden, 1702-1817, 1840
 • IJsselstein, 1691-1727
 • Zegveld, 1724, 1787

Bevolkingsregisters:

 • Oudewater, 1890-1915
 • IJsselstein, 1890-1915

Burgerlijke Stand:

 • Papekop, geboorte- en overlijdensakten, 1811

Raadsnotulen:

 • Waarder, 1945-1964

(16 november 2017)

Ander nieuws

16 november 2015

1.000.000 records!!!

Week in, week uit wordt er gewerkt aan de nadere ontsluiting van archiefstukken, waar vaak informatie uit wordt opgevraagd. Het RHC is dankbaar dat daarbij óók een beroep kan worden gedaan op de vrijwilligers Jan, Herman en Gerrit, die de medewerkers met indiceerklussen ondersteunen. De noeste arbeid werd vandaag even onderbroken om stil te staan bij wat met recht een...
Lees verder+
7 april 2015

Nieuwe indexen en bouwvergunningen op de website

De nieuwe aanvulling op de website bestaat uit een bonte verzameling aan indexen. Interessant voor de genealoog, de historisch geinteresseerde en huizenbezitters in de regio. Er is dus met recht voor elk wat wils. Het project rond de ontsluiting van de akten van indemniteit, die de verhuizingen vóór de Franse tijd in beeld brengen, vordert gestaag. Het leverde weer een...
Lees verder+
8 juli 2014

Nieuwe indexen op de website

Onder de indexen op deze website zijn enkele nieuwe bestanden opgenomen. Het gaat om: Belastingkohieren Lopik, 1793-1803; Kerkelijke attestaties Oudewater, 1867-1882; Notariële akten Woerden, 1839-1842, 1908-1910; Notariële akten IJsselstein, 1907-1909. (08 juli 2014)
Lees verder+
18 oktober 2013

Nieuwe indexen op website

Vandaag zijn er weer nieuwe indexen op de website geplaatst. Het is de oogst van verschillende projecten die bij het RHC lopen. Zo wordt er gewerkt aan de ontsluiting van de akten van indemniteit, die een indruk geven van de verhuizingen van onze voorouders. Daarnaast zijn er verschillende aanvullingen op de indexen op de notariële akten van enkele plaatsen, alsmede het zeer...
Lees verder+
14 mei 2013

Nieuwe indexen op de site

Op de website zijn wederom nieuwe indexen geplaatst. Het gaat om nadere toegangen op zeer diverse bronnen, afkomstig uit archieven van instellingen uit het hele werkgebied van het RHC. Voor een groot deel betreffen het indexen op historische bronnen, waarvan al eerder maar dan van andere plaatsen informatie op onze website stond: akten van indemniteit, notariële akten, bevolkingsregisters en raadsnotulen....
Lees verder+
31 oktober 2012

Nieuwe indexen: akten van indemniteit en Weeskamer

Er zijn weer nieuwe indexen op de website geplaatst. Het betreft toegangen op heel verschillende archiefbronnen: een weeskamerarchief. notariële akten, bevolkingsregisters en akten van indemniteit. De indexen op de akten van indemniteit zijn gemaakt in het kader van het lopende project van het RHC om dit type bron beter onder de aandacht te brengen. Voor stamboomonderzoekers geven de akten inzicht...
Lees verder+
1 juni 2012

Nieuwe indexen op deze website

Er zijn weer nieuwe indexen op de website geplaatst. Het betreft toegangen op heel verschillende archiefbronnen: notariële akten, bevolkingsregisters, raadsnotulen en akten van indemniteit. De indexen op de akten van indemniteit zijn gemaakt in het kader van een project om dit type bron beter onder de aandacht te brengen. Voor stamboomonderzoekers geven de akten inzicht in de verhuizingen van voorouders...
Lees verder+
14 november 2011

Nieuwe indexen: akten van indemniteit etc.

Onlangs zijn op deze website nieuwe indexen geplaatst, waardoor - zoals eerder bericht - de mijlpaal van 500.000 records werd behaald. Maar ook in kwalitatief opzicht is er winst geboekt. De presentatie op de website van de akten van indemniteit is namelijk verbeterd. Vroeger huldigde men het principe dat de armeninstelling van (veelal) de geboorteplaats zorgde voor financiële ondersteuning, wanneer...
Lees verder+
31 oktober 2011

De 500.000 !!!

Op 27 oktober stond het RHC stil bij het bereiken van een mijlpaal: Met het toevoegen van de nieuwe indexen op de website bereikte de databank meer dan 500.000 records. Dit resultaat is te danken aan de inzet van de medewerkers èn vrijwilligers van het RHC. Het behalen van de mijlpaal was een mooie aanleiding om de vrijwilligers eens in...
Lees verder+
10 mei 2011

Indexen uitgebreid met 55.000 namen

Aan de indexen op de website van het RHC zijn 55.000 records toegevoegd betreffende personen die vermeld staan in bevolkingsregisters en oude notariële akten. Het gaat om een toevoeging van de persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters van Oudewater, 1850-1861 Snelrewaard, 1870-1880 Woerden 1862-1881 Daarnaast zijn de notariële akten ontsloten van Bodegraven 1875-1905 Montfoort 1876-1900 Net zoals de andere indexen op notariële...
Lees verder+
19 november 2010

Nieuwe indexen op notariële archieven en bevolkingsregisters

Op de website van het RHC zijn wederom nieuwe toegangen geplaatst. Het meest in het oog springen deze keer de toegangen op de notariële akten van de notarissen van Oudewater en IJsselstein. De akten dateren uit de periode 1876-1905. De toegangen geven niet alleen de naam van de in de akte voorkomende personen, maar ook beknopt informatie over de inhoud...
Lees verder+
19 juli 2010

Wederom nieuwe bevolkingsregisters op deze site

Vandaag is er opnieuw een aantal indexen op de website geplaatst van bevolkingsregisters. Deze aanvulling betreft: Benschop, bevolkingsregister 1860-1880 Benschop, dienstbodenregister 1860-1880 Harmelen, bevolkingsregister 1860-1904 Hekendorp, bevolkingsregister 1862-1885 Hekendorp, dienstbodenregister 1862-1885 Papekop, dienstbodenregister 1861-1885 Willeskop, bevolkingsregister 1860-1880 Enkele maanden geleden zette het RHC al veel indexen op deze site van bevolkingsregisters van gemeenten in het werkgebied. Oplettende bezoekers van onze...
Lees verder+
30 maart 2010

NIEUW: Nog meer bevolkingsregisters op de site

De Indexen op onze website is uitgebreid met informatie uit met name de bevolkingsregisters van 1850-1880. Met deze toevoeging aan de al bestaande Indexen zijn nu van bijna alle (voormalige) gemeenten in het werkgebied van het RHC digitaal gegevens beschikbaar uit de gemeentelijke bevolkingsregistratie. Goed nieuws, zeker voor de genealogen! De nieuwe aanvulling op de website betreft de bevolkingsregisters van...
Lees verder+
NieuwsoverzichtNieuwsarchief
Top