< Naar overzicht
7 april 2015

Nieuwe indexen en bouwvergunningen op de website

De nieuwe aanvulling op de website bestaat uit een bonte verzameling aan indexen. Interessant voor de genealoog, de historisch geinteresseerde en huizenbezitters in de regio. Er is dus met recht voor elk wat wils.

Het project rond de ontsluiting van de akten van indemniteit, die de verhuizingen vóór de Franse tijd in beeld brengen, vordert gestaag. Het leverde weer een aantal indexen op. Een andere bijzondere bron vormen de vredemakersrollen van Woerden, die een inkijkje geven in de geschillen die door burgers van de stad werden “uitgevochten” in de jaren 1793-1810. Uit de correspondentie van de gemeente Woerden zijn de namen gehaald van de gevangenen in de rijksgevangenis, die worden gepresenteerd als aanvulling op de officiële bevolkingsregisters. De toegangen op de raadsnotulen van Papekop en Lange Ruige Weide lopen door tot in de 20e eeuw, en bestrijken daarmee een heel andere periode.

Hoe aardig deze krenten in de pap ook zijn naast de indexen op belastingkohieren en notariële akten, qua aantal records vallen zij in het niet bij de indexen op de burgerlijke stand. Met de plaatsing van toegangen op de huwelijks- en overlijdensakten is de burgerlijke stand van (op een haar na) de gehele Lopikerwaard via onze website te raadplegen. Op dit moment worden overigens ook de indexen op de akten van de gemeenten binnen de huidige gemeentegrenzen van Montfoort en Woerden geschikt gemaakt voor de website. 

Tot slot zijn er ook nieuwe toegangen op de bouwvergunningen bijgeplaatst uit de diverse gemeenten. 
Hieronder volgt een compleet overzicht van de nieuwe aanwinsten voor de site:

Akten van indemniteit

 • Benschop, 1723-1791
 • Kamerik, 1758-1779
 • Linschoten, 1725, 1728
 • Lopik, 1740-1763
 • Oudewater, 1784-1807

Belastingkohieren

 • Bodegraven (hoofdelijke omslag), 1900, 1910, 1920
 • Benschop (patentbelasting), 1807-1812
 • Montfoort (familiegeld), 1679, 1690, 1700, 1724
 • Montfoort (dienstbodegeld), 1798
 • Waarder (patentbelasting), 1812-1813
 • Woerden (patentbelasting), 1813

Bevolkingsregisters

 • Ontslag mannelijke gevangenen in de gevangenis van Woerden, 1837-1846, 1852-1853

Burgerlijke Stand: Huwelijksakten

 • Benschop, 1811-1932
 • Cabauw, 1818-1857
 • Jaarsveld, 1812-1932
 • Lopik, 1811-1932
 • Oudewater, 1811-1932
 • Polsbroek, 1811-1932 (inclusief de voormalige gemeenten Noord- en Zuid-Polsbroek)
 • Snelrewaard, 1811, 1818-1932
 • Willige Langerak, 1811, 1818-1932
 • Zevender, 1818-1857

Burgerlijke Stand: Overlijdensakten

 • Benschop, 1811-1960
 • Cabauw, 1818-1832, 1843-1857
 • Hoenkoop, 1811, 1818-1960
 • Jaarsveld, 1811-1942
 • Lopik, 1811-1960
 • Oudewater, 1811-1960
 • Polsbroek, 1811-1960 (inclusief de voormalige gemeenten Noord- en Zuid-Polsbroek)
 • Snelrewaard, 1811, 1818-1960
 • Willige Langerak, 1811, 1818-1942
 • IJsselstein, 1811-1960
 • Zevender, 1819-1857

Notariële akten

 • Woerden, 1797-1811, 1832-1833

Raadnotulen

 • Lange Ruige Weide, 1850-1940
 • Papekop, 1851-1941

Rechtspraak

 • Woerden, 1793-1810

Volkstelling

 • Woerden, 1825

Bouwvergunningen

 • Bodegraven, 1904-1989
 • Lopik, 1905-1941
 • Reeuwijk 1903-1948
 • Willeskop, 1905-1988
 • Zegveld, 1942-1988

Hinderwetvergunningen

 • Willeskop, 1871, 1889-1988

(23 april 2015)