1.000.000 records!!! < Naar overzicht
16 november 2015

1.000.000 records!!!

1.000.000 records!!!

Week in, week uit wordt er gewerkt aan de nadere ontsluiting van archiefstukken, waar vaak informatie uit wordt opgevraagd. Het RHC is dankbaar dat daarbij óók een beroep kan worden gedaan op de vrijwilligers Jan, Herman en Gerrit, die de medewerkers met indiceerklussen ondersteunen. De noeste arbeid werd vandaag even onderbroken om stil te staan bij wat met recht een mijlpaal heet: De indexen op de website tellen nu meer dan 1.000.000 records! Het bereiken van deze mijlpaal betekende ook dat de teller van het aantal persoonsnamen in de databank op de site de anderhalf miljoen overschreed. Alle reden voor een (klein) feestje.

De miljoen records werden behaald met de plaatsing van een aantal nieuwe indexen op de website. De indexen op de burgerlijke stand van de Utrechtse gemeenten in ons werkgebied nemen daarin een belangrijke plaats in. Voorts zijn er andersoortige indexen geplaatst, variërend van akten van indemniteit van onder meer Lopik en Oudewater, notariële akten van Bodegraven en Woerden of schepenakten van Harmelen tot een index op de gemeenteraadsnotulen van Hekendorp en het bevolkingsregister van IJsselstein. Een compleet overzicht van de nieuwe “lading” treft u hieronder aan:

Burgerlijke Stand: Geboorteakten

 • Achthoven, 1811, 1818-1857
 • Barwoutswaarder, 1818-1912
 • Gerverscop, 1811, 1818-1857
 • Gravesloot, ‘s, 1811, 1818-1857
 • Harmelen, 1811-1912
 • Indijk, 1811, 1818-1821
 • Kamerik, 1812-1817, 1858-1912
 • Kamerik en de Houtdijken, 1811, 1818-1857
 • Kamerik-Mijzijde, 1811, 1818-1857
 • Linschoten, 1812-1912
 • Montfoort, 1811-1912
 • Rietveld, 1818-1912
 • Teckop, 1818-1857
 • Willeskop, 1818-1912
 • Woerden, 1811-1912
 • Wulverhorst, 1818-1852
 • Zegveld, 1811-1912

Burgerlijke Stand: Huwelijksakten

 • Achthoven, 1818-1857
 • Barwoutswaarder, 1818-1938
 • Benschop, 1933-1938
 • Gerverscop, 1818-1857
 • Gravesloot, ‘s, 1811, 1818-1857
 • Harmelen, 1811-1938
 • Hoenkoop, 1818-1938
 • Indijk, 1811, 1818-1821
 • Jaarsveld, 1933-1938
 • Kamerik, 1812-1817, 1858-1938
 • Kamerik en de Houtdijken, 1811, 1818-1857
 • Kamerik-Mijzijde, 1811, 1818-1857
 • Linschoten, 1811-1938
 • Lopik, 1933-1938
 • Montfoort, 1811-1938
 • Oudewater, 1933-1938
 • Polsbroek, 1933-1940
 • Rietveld, 1818-1939
 • Snelrewaard, 1933-1938
 • Teckop, 1818-1857
 • Willeskop, 1818-1938
 • Willige Langerak, 1933-1938
 • Woerden, 1811-1938
 • Wulverhorst, 1811, 1818-1852
 • IJsselstein, 1811-1938
 • Zegveld, 1811-1938

Burgerlijke Stand: Overlijdensakten

 • Achthoven, 1811, 1818-1857
 • Barwoutswaarder, 1818-1960
 • Cabauw, 1833-1842
 • Gerverscop, 1818-1857
 • Gravesloot, ‘s, 1811, 1818-1857
 • Harmelen, 1811-1960
 • Indijk, 1811, 1818-1821
 • Kamerik, 1812-1817, 1858-1960
 • Kamerik en de Houtdijken, 1811, 1818-1857
 • Kamerik-Mijzijde, 1811, 1818-1857
 • Linschoten, 1812-1960
 • Montfoort, 1811-1960
 • Rietveld, 1818-1960
 • Teckop, 1818-1857
 • Willeskop, 1818-1960
 • Woerden, 1811-1960
 • Wulverhorst, 1818-1852
 • Zegveld, 1811-1960

Bevolkingsregisters

 • IJsselstein, 1890-1910

Akten van indemniteit

 • Benschop, 1740-1812, 1824 
 • Harmelen, 1715-1777
 • Lopik, 1694-1740, 1771-1811
 • Oudewater, 1784-1803
 • Oukoop, 1725-1786
 • Polsbroek, 1698-1765
 • Stein, 1705-1794
 • Woerden, 1750-1811
 • Zegveld, 1727-1812

Notariële akten

 • Bodegraven, 1907-1910
 • Woerden, 1834-1842

Rechtspraak

 • Woerden, 1732-1793

Schepenakten

 • Harmelen, 1640-1810

Raadsnotulen

 • Hekendorp, 1851-1941

Bouwvergunningen

 • Driebruggen, 1964-1988
 • Linschoten (nu Woerden), 1949-1988

Hinderwetvergunningen

 • Willeskop, 1937-1988

(26 november 2015)