< Naar overzicht
1 juni 2012

Nieuwe indexen op deze website

Er zijn weer nieuwe indexen op de website geplaatst. Het betreft toegangen op heel verschillende archiefbronnen: notariële akten, bevolkingsregisters, raadsnotulen en akten van indemniteit. De indexen op de akten van indemniteit zijn gemaakt in het kader van een project om dit type bron beter onder de aandacht te brengen. Voor stamboomonderzoekers geven de akten inzicht in de verhuizingen van voorouders in de periode dat er nog geen gemeentelijke bevolkingsregisters waren.

Een ander voorbeeld van een index die op de website is gezet, is die van het bevolkingsregister van Kamerik 1880-1899. Van alle gemeenten in het werkgebied van ons RHC staan de bevolkingsregisters uit 1850-1880 op de site. Echter Kamerik ontbrak, omdat er van die gemeente uit deze periode geen bevolkingsregisters bewaard zijn gebleven. Met de nieuwe index, die weliswaar een latere periode betreft, wordt dit gemis een beetje "goed gemaakt".

Hieronder volgt het complete overzicht van de nieuwe indexen:

Notariële akten

 • Lopik, 1886-1890
 • Woerden, 1825-1826, 1876-1885

Bevolkingsregisters

 • Kamerik, 1880-1899
 • Montfoort, 1859-1869  (betreft bewoners Landbouwkundig Opvoedingsgesticht)

 Raadsnotulen

 • Barwoutswaarder, 1945-1964
 • Harmelen, 1962-1966
 • Rietveld, 1945-1964

Akten van indemniteit

 • Achthoven, 1748-1811
 • Bodegraven, 1700-1830
 • Hekendorp, 1706-1822
 • Lopik, 1758-1812
 • Linschoten, 1703-1811
 • Papekop, 1721-1811
 • Wulverhorst, 1777-1807
 • IJsselstein, 1695-1751, 1754-1812

(1 juni 2012)