< Naar overzicht
19 november 2010

Nieuwe indexen op notariële archieven en bevolkingsregisters

Op de website van het RHC zijn wederom nieuwe toegangen geplaatst. Het meest in het oog springen deze keer de toegangen op de notariële akten van de notarissen van Oudewater en IJsselstein. De akten dateren uit de periode 1876-1905. De toegangen geven niet alleen de naam van de in de akte voorkomende personen, maar ook beknopt informatie over de inhoud ervan. Overigens is de presentatie op de website van de gevonden resulaten uit notariële akten verbeterd, ook voor de indexen die al op de website stonden.

Daarnaast is er weer een belangrijke stap voorwaarts gezet in de ontsluiting van de bevolkingsregisters uit het gehele werkgebied van het RHC. Hieronder bevindt zich het schippersregister van Reeuwijk. Waar het project zich eigenlijk richt op de periode 1850-1880, verdienen ook de 20e eeuwse gezinskaarten van Willige Langerak een aparte vermelding. De volgende indexen zijn nieuw op de site geplaatst:

 • Barwoutswaarder, bevolkingsregister 1856-1861
 • Lange Ruige Weide, dienstbodenregisters, 1860/61, 1869-1885
 • Lopik, bevolkingsregisters 1862-1880
 • Middelburg, bevolkingsregister 1850-1853.
 • Montfoort, bevolkingsregisters 1850-1859, 1870-1889
 • Oudewater, notariële akten 1876-1905
 • Oukoop, bevolkingsregister 1850-1861
 • Papekop, bevolkingsregisters 1861-1885
 • Reeuwijk, bevolkingsregister 1855-1861
 • Reeuwijk, schippersregister, 1861-1880
 • Rietveld, bevolkingsregister 1850-1861
 • Stein, dienstbodenregister 1860-1869
 • Waarder, bevolkingsregisters 1850-1861
 • Waarder, dienstbodenregister 1850-1861
 • Willige Langerak, gezinskaarten 1923-1942
 • IJsselstein, notariële akten 1876-1905

19 november 2010