Nieuws

8 november 2010

Restauratie archieven van waterschappen en Montfoort

Er is wederom een groot aantal archiefstukken voor conservering en restauratie naar het restauratie-atelier gebracht.  De stukken worden begin 2011 terug verwacht en zijn tot die tijd vanzelfsprekend niet te raadplegen. De stukken zijn afkomstig uit de archieven van: Waterschap Vleutense Wetering Waterschap Oudegein Waterschap Portengen Waterschap Kortrijk Parochie Montfoort Gerecht Willeskop Stadsgerecht Montfoort  In het Archievenoverzicht op deze site...
Er is wederom een groot aantal archiefstukken voor conservering en restauratie naar het restauratie-atelier gebracht.  De stukken worden begin 2011 terug verwacht en zijn tot...
Lees verder
Week van de geschiedenis: Polderbestuurders in kaart gebracht
14 oktober 2010

Week van de geschiedenis: Polderbestuurders in kaart gebracht

Land en water is het thema van de Week van de geschiedenis (16 tot 24 oktober). Het leek het RHC daarom toepasselijk om op de website extra aandacht te geven aan de mensen die zich met de strijd tegen het water hebben beziggehouden: de polder- en waterschapsbestuurders. Al eerder dit jaar had het RHC meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart...
Lees verder+
1 september 2010

Restauratie oud-rechterlijke, weeskamer en notariële archieven IJsselstein

In verband met restauratie-werkzaamheden zijn de volgende archiefstukken uit het oud-rechterlijk archief, het weeskamerarchief en het notarieel archief van IJsselstein uit de periode vóór 1811 vanaf 9 september 2010 niet beschikbaar: Y044 Stadsgerecht IJsselstein (ORA) Inventarisnummers: 635-2, 637-1, 641-1 t/m 641-5, 644-8, 644-9, 646, 648-1 t/m 648-5, 648-6, 648-7, 652-1 t/m 652-5, 652-4a, 652-7 t/m 652-24, 652-26, 652-27, 652-29 t/m...
Lees verder+
De IJsselbode op de website
20 augustus 2010

De IJsselbode op de website

Op vrijdag 20 augustus werd in het "Kunsthuis" te Oudewater gevierd dat de IJsselbode op deze website is te raadplegen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Cultureel Erfgoed Oudewater. Kranten vormen een belangrijke bron voor de geschiedschrijving. In de laatste jaren worden veel kranten gedigitaliseerd en fulltext doorzoekbaar gemaakt. Dat maakt het voor een ieder eenvoudig om...
Lees verder+
19 juli 2010

Wederom nieuwe bevolkingsregisters op deze site

Vandaag is er opnieuw een aantal indexen op de website geplaatst van bevolkingsregisters. Deze aanvulling betreft: Benschop, bevolkingsregister 1860-1880 Benschop, dienstbodenregister 1860-1880 Harmelen, bevolkingsregister 1860-1904 Hekendorp, bevolkingsregister 1862-1885 Hekendorp, dienstbodenregister 1862-1885 Papekop, dienstbodenregister 1861-1885 Willeskop, bevolkingsregister 1860-1880 Enkele maanden geleden zette het RHC al veel indexen op deze site van bevolkingsregisters van gemeenten in het werkgebied. Oplettende bezoekers van onze...
Lees verder+
Gemeentearchieven van Linschoten en Montfoort overgebracht
16 juli 2010

Gemeentearchieven van Linschoten en Montfoort overgebracht

Al lange tijd werden de archieven van de gemeenten Linschoten en Montfoort tot (circa) 1940 beheerd door het RHC in Woerden. Daar is nu een belangijke aanvulling op gekomen: Met de overbrenging van de archieven uit de periode 1940-1988 berusten nu de archieven van vóór de gemeentelijke herindeling in de archiefbewaarplaats van het RHC. In 1989 werden de voormalige gemeenten...
Lees verder+
3 juni 2010

Oud-rechterlijk en notarieel archief Oudewater weer raadpleegbaar

De archiefbescheiden van de oud-rechterlijke en notariële archieven van de gemeente Oudewater zijn inmiddels gerestaureerd en weer raadpleegbaar!  Het betrof de hierna volgende archiefbescheiden: O058 Gerecht Hoenkoop (ORA) Inventarisnummers: 755, 758 en 759. O059 Gerecht Snelrewaard en Lange-Linschoten (ORA) Inventarisnummer: 1867. O061 Stadsgerecht Oudewater (ORA) Inventarisnummers: 145, 146, 147, 151a, 153, 154c, 156, 157, 158, 160, 177, 183, 190, 191,...
Lees verder+
6 mei 2010

Archiefje van de Waalse gemeente van Montfoort

Naar het schijnt is er in 1685 in Montfoort een Waalse gemeente ontstaan uit Franse vluchtelingen. Zij kerkten in de kapel van het Oude Mannenhuis. Het aantal lidmaten was klein. Bovendien kwam het veelvuldig voor dat bij huwelijken met leden van de Hervormde gemeente de overstap naar dat kerkgenootschap werd gemaakt. Na het vertrek van de laatste predikant in 1744...
Lees verder+
30 maart 2010

NIEUW: Nog meer bevolkingsregisters op de site

De Indexen op onze website is uitgebreid met informatie uit met name de bevolkingsregisters van 1850-1880. Met deze toevoeging aan de al bestaande Indexen zijn nu van bijna alle (voormalige) gemeenten in het werkgebied van het RHC digitaal gegevens beschikbaar uit de gemeentelijke bevolkingsregistratie. Goed nieuws, zeker voor de genealogen! De nieuwe aanvulling op de website betreft de bevolkingsregisters van...
Lees verder+
25 maart 2010

Utrechtse parentelen vóór 1650

Onlangs verscheen via de genealogische vereniging "Ons Voorgeslacht" het eerste deel van Utrechtse parentelen vóór 1650. De auteurs van het omvangrijke werk hebben ontelbare uren doorgebracht in de archieven om de in dit geval zeer oude genealogische gegevens boven water te krijgen. Ook op de studiezaal van het RHC waren zij vaak te vinden. Hoewel in alle parentelen telgen te...
Lees verder+