Nieuws

NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website
22 december 2009

NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website

NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website
                          (Bestuursleden van Kamerik-Teijlingen bij de opening van de schutsluis in Kamerik in 1911) Het RHC heeft meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart gebracht en op deze website gezet. De bestuursleden waren werkzaam bij het Groot-Waterschap van Woerden en het Waterschap Bijleveld (onder Harmelen) en alle inliggende waterschappen...
                          (Bestuursleden van Kamerik-Teijlingen bij de opening van de schutsluis in Kamerik in...
Lees verder
27 november 2009

Geschiedenisboek over het Groot-Waterschap van Woerden

Op 27 november 2009 werd in het Kasteel van Woerden een boek gepresenteerd over de geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden. Het Groot-Waterschap werd in 1322 opgericht. In 1995 ging het op in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bij de fusie werd afgesproken de geschiedenis te boek te stellen. Met het boek "Grenswater", geschreven door Jan van Es, is deze...
Lees verder+
Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920
20 november 2009

Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920

Bert Stolwijk is een amateur-historicus die al jarenlang met grote regelmaat op de studiezaal van het RHC te vinden is. Zijn belangstelling voor het onderwijs bracht hem tot een studie naar het onderwijs in Woerden vanaf de 16e eeuw tot 1920. Op dit onderwerp zijn de archieven door hem nauwkeurig uitgeplozen. Het resultaat van zijn onderzoek is nu te boek...
Lees verder+
2 november 2009

Restauratie waterschapsarchieven

Er worden momenteel archiefbescheiden van de waterschappen Bijleveld en Heycop gerestaureerd. De stukken zijn afkomstig uit het archief van Groot-Waterschap Bijleveld en den Meerndijk met het inliggende waterschap Mastwijk en Achthoven. Genoemde waterschappen lagen in de voormalige gemeenten Harmelen en Linschoten. Daarnaast wordt er gerestaureerd uit het archief van Waterschap Heycop, voorheen genaamd Lange Vliet, gelegen onder Utrecht en Nieuwegein....
Lees verder+
Unieke fotocollectie over autobussen
7 oktober 2009

Unieke fotocollectie over autobussen

Het RHC heeft de collectie "G. van Oudenallen" in bewaring gekregen. De collectie bevat documentatie en beeldmateriaal over de autobussen, die gemaakt werden in de fabriek van Den Oudsten in Woerden. Onder de vele foto's bevinden zich afbeeldingen van de typen autobussen Rembrandt, Odysee en de feestelijkheden rond de 100.000-ste autobus die werd afgeleverd. De collectie geeft een goede indruk...
Lees verder+
Boek over de Weijpoortsemolen in Bodegraven
14 september 2009

Boek over de Weijpoortsemolen in Bodegraven

Op woensdag 28 oktober verschijnt het boek "De Weijpoortsemolen: het verhaal van de enig overgebleven poldermolen rond Bodegraven en Nieuwerbrug". Het boek is geschreven door Leo van der Vlist, de vrijwillige  molenaar van de molen, met medewerking van streekarchivaris Rob Alkemade. Het 265 pagina's dikke boek is een uitgave van de Historische Kring Bodegraven. Veel informatie is afkomstig uit de...
Lees verder+
Opening monumentenroute in Linschoten
24 augustus 2009

Opening monumentenroute in Linschoten

Op 26 augustus opende burgemeester Jansen van de gemeente Montfoort een monumentenroute in Linschoten. Het is een vervolg van een soortgelijk project dat vorig jaar in het stadje Montfoort is uitgevoerd. Er is een wandelgids samengesteld met historische informatie over de panden in de beschermde dorpsgezicht van Linschoten en op de route naar het Landgoed Linschoten. Bij markante punten in...
Lees verder+
9 juli 2009

"Opvallend mooi" Montfoort en Oudewater

Het RHC verleent medewerking aan een tweetal fotowedstrijden, die worden georganiseerd in de gemeenten Montfoort en Oudewater. Het thema is "opvallend mooi". De organisatie is in handen van de Stichting Fotowedstrijd. Iedereen kan met de fotowedstrijden meedoen. De inzendingstermijn van de foto's loopt van 8 juli t/m 22 augustus. Kijk voor meer informatie op de website www.fotowedstrijdmontfoort.nl of fotowedstrijdoudewater.nl  
Lees verder+
Historische publicaties
1 juli 2009

Historische publicaties

  Op 30 juni verscheen nummer 2 van "Waardevol Woerden", nieuwsbrief over de cultuurhistorie van Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld. Het RHC verleent hieraan medewerking door in de rubriek "Woerden in stukken" een artikel te schrijven bij een interessant archiefstuk.  In het zojuist verschenen nummer is er aandacht voor het schippersgilde. Dit gebeurt aan de hand van de Ordonnantie van...
Lees verder+
19 juni 2009

Archiefinventaris Bodegraven 1530-1813

Het RHC heeft een nieuwe inventaris het licht doen zien: Inventaris van het archief van het dorpsbestuur van Bodegraven, (1530-1560)-1813. Hierin is het archief beschreven van het schoutambacht Bodegraven, dat het gelijknamige dorp omvatte alsmede een vijftal polders rond Bodegraven. Hoewel de grote dorpsbrand van 1870 een groot deel van het archief van Bodegraven verwoestte, is het hier beschreven oudste...
Lees verder+